Det er forkert, hvis de unge har en opfattelse af, at Grenaa Gymnasium og VidenDjurs kører hver deres løb, fastslår Ole Fjord, rektor på Grenaa Gymnasium (tv) og Ole Svit, direktør på VidenDjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Det er forkert, hvis de unge har en opfattelse af, at Grenaa Gymnasium og VidenDjurs kører hver deres løb, fastslår Ole Fjord, rektor på Grenaa Gymnasium (tv) og Ole Svit, direktør på VidenDjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Fusion VidenDjurs - Grenaa Gymnasium:

Ikke på tegnebrættet lige nu...

Til gengæld samarbejder de to uddannelsesinstitutioner med base i Grenaa allerede om mangt og meget og fortsætter gerne et stykke længere ud ad denne tangent

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Politikerne taler meget om N.P. Josiassensvej som Campus-miljø nu og i fremtiden. Tanken er superfed, men virkeligheden er bare, at det eneste ungdomsuddannelserne deler, er asfalten imellem dem. Det synes vi unge er rigtig synd," lød kritikken fra Josefine Mandrup, formand for Ungdomsrådet i Norddjurs i november 2014 i Lokalavisen.
Ungdomsrådet opfordrede ved samme lejlighed ledelserne på VidenDjurs (HHX og HTX) og Grenaa Gymnasium (STX og HF) om at begynde at se hinanden som partnere i stedet for som konkurrenter.
Det er nødvendigt, hvis ambitionerne om at skabe et attraktivt ungdomsmiljø i Grenaa skal blive til andet end bare pæne ord på et stykke papir, lød det fra de unge.

Mange eksempler

"Vi samarbejder skam allerede meget og gør det gerne, fordi vi mener, det er til fordel for begge parter, og dermed også for de unge, der enten er i gang eller skal i gang med en ungdomsuddannelse," siger Ole Fjord, rektor på Grenaa Gymnasium.
"Vi har ikke været dygtige nok til at fortælle, hvordan vi samarbejder og hvad vi samarbejder om," supplerer direktør Ole Svit, VidenDjurs.
"Jeg vil hjertensgerne være med til at fortælle de unge i Ungdomsrådet og andre, hvordan vi samarbejder," tilføjer Ole Fjord.
Samarbejdet er dog endnu ikke på et så fremskredent plan, at tankerne om en fusion af de to uddannelsesinstitutioner og et fælles Campus-miljø på N.P. Josiassensvej er vidt fremskredne.
"Slet ikke," fastslår Ole Fjord.
"Det er slet ikke aktuelt at diskutere og er ikke på dagsordenen."
Ole Svit er enig i, at nu og her er en fusion ikke et tema.
"Hvordan det ser ud længere ude i fremtiden, er det svært at sige noget om, men vi har en fælles interesse i at snakke tæt sammen sideløbende med, at vi driver hver vores skole og uddannelsesprojekter," siger Ole Svit.

Samarbejder allerede

Ole Fjord har listet en række eksempler op, som skal illustrere, hvordan VidenDjurs og Grenaa Gymnasium i øjeblikket kører et parløb.
Eksemplerne strækker sig fra Vejledersamarbejde i samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning, UU Djursland, om den enkelte unge over Lærernetværk i matematik og engelsk, Valgfagsundervisning med Ørum og Auning Skoler målrettet dygtige unge i naturvidenskab og engelsk, Fagsamarbejde i naturvidenskaberne (herunder Naturvidenskabsfestival) og en fælles Campus Festforening som dækker Campusmiljøet omkring N.P. Josiassensvej, hvor der inden for en lille radius bor mange unge college-studerende.
Både Ole Fjord og Ole Svit tager altså gerne handsken op med Ungdomsrådet i Norddjurs og andre unge, der går med en opfattelse af, at der ikke samarbejdes over asfalten på N.P. Josiassensvej.
"Vi lytter gerne til kritikken, men det er direkte forkert at påstå, at vi ikke samarbejder," understreger Ole Fjord.

Publiceret 09 January 2015 09:05