Debat Syddjurs:

Venstre bakker ikke på rådhusbeslutning

Af Marianne Kirkegaard, gruppeformand for Venstres byrådsgruppe:

"Venstre kan med god ro i maven holde fast i den af byrådets to år gamle beslutning om nedlæggelse af Rønde rådhus og at borgerservicecenteret flyttes til kommunens største by Ebeltoft og derefter har vi rådhuse i Hornslet og Ebeltoft. 
Vi har en aftale i byrådet om at arbejde konstruktivt efter de trufne beslutninger også, selvom man i sin tid ikke var enig i beslutningen. Der skal vægtige grunde til at ændre på de processer der er igang med modernisering og ombygning af de to rådhuse i Hornslet og Ebeltoft. At nogle S medlemmer i byrådet nu ønsker en fornyet debat, kan vi i Venstre ikke se vægtige grunde til.  
At det koster mange millioner er der jo en naturlig forklaring på. Rådhuset i Kolind brændte, så vi bygger de nødvendige og manglende lokaler, og det gør vi  for forsikringssummen, der blev udbetalt.
Vi mener der er truffet en god og konstruktiv løsning for vore rådhuse og kan ikke se, at S med denne udmelding arbejder konstruktivt med og ej heller fremadrettet og mod en vision der matcher tidens udvikling. 
Udviklingen går i retning af langt mindre fremmøde på rådhuse. 
De fleste borgere klarer deres ærinder hos kommunen digitalt og færre og færre har behov for at møde fysisk frem. Langt de fleste ærinder kan i dag klares digitalt, via Call center, hotline og også med hjælp fra bibliotekarer på kommunens biblioteker. Enkelte borgere kan meget vanskeligt møde frem på borgerservice, og det uanset om rådhuset ligger i den ene eller anden by. De borgere har kommunen et ganske særligt tilbud til, nemlig et tilbud om et besøg af borgerservice i hjemmet. Kun ganske få har benyttet sig af det tilbud indtil videre, men tilbuddet vil fortsætte sådan, at ingen borgere kommer i klemme."

Publiceret 08 January 2015 18:24