Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Hvorfor denne angst ....

Af byrådsmedlem Hans Christian Baltzer (S), Pindstrup

Hvorfor er man i SF og Venstre bange for offentligt at debattere lukningerne af borgerservicen i Rønde og Hornslet?
Jeg forsøgte på byrådsmødet den 17. dec. 2013, at få en debat i gang i byrådet om lukningerne. Men nej, man ønskede ikke at få den sag til debat igen, og byrådet måtte nøjes med en orientering om hvor langt man var med lukningerne - hvorfor mon .. (alle borgere kan gå ind på Syddjurs kommune og se video fra den aften)
Min begrundelse for at få sagen debatteret igen var ganske enkelt, at man i byrådet i 2012 med et snævert flertal havde vedtaget at samle borgerservicen i Ebeltoft og ombygge Rådhuset i Ebeltoft for mange, mange millioner. Fint nok! En demokratisk beslutning.
Men jeg var og er af den opfattelse, at det nye byråd 2014 – 2018 også skulle ha' lov til at debattere den gamle beslutning. Der kunne måske komme nye idéer og tanker frem. Men nej - en stålsat SF og Venstre alliance ønskede ikke en ny debat om lukningerne. Det er dårligt for demokratiet, synes jeg.
Min overordnede begrundelse var egentlig at få genovervejet, gentænkt den gamle beslutning og måske få beslutningen ændret sådan, at man i det ny plejehjemsbyggeri i Rønde kunne udforme og bygge plejehjemmet således, at der kunne blive plads til en borgerservice og en nærpolitistation. Det vil også give noget liv omkring plejehjemmet til glæde for de ældre. ( byråds beslutning fra 2012 betyder, at Rådhuset i Rønde rives ned, for at gøre plads til det nye plejehjem.)
Og min anden begrundelse var, at kommunen så kunne fastholde en central placering af borgerservicen til glæde for den største del af kommunes borgere. Og nej, jeg har ikke opgivet at få genetableret borgerservicen i Rønde. Jeg vil stadig arbejde for, at borgerservicen bliver placeret i eller ved plejehjemmet i Rønde.
Og mange tak til de mange borgere som har kontaktet og støttet mig og mine holdninger. Jeg håber, at man i distriktsrådene og andre vil lægge maximalt pres på de politikere, som vil lukke Borgerservicen i Rønde og Hornslet.

Publiceret 08 January 2015 10:15