Læserbrev:

Det bliver billigere at bo i Norddjurs

Af Frede Frandsen, Formand for Aqua Djurs, Bøgevej 4, Grenaa

Det er en utrolig tilfredsstillelse at være med til at sætte taksten for afledning af spildevand ned. 2,5 kroner pr. m3 lyder ikke af meget, men det er en slags skattenedsættelse, der vil betyde 2-300 kroner mere til hver husstand i Norddjurs Kommune. Dertil kommer, at prisen på drikkevand fra AquaDjurs' fire vandværker i den vestlige del af kommunen falder med 1,25 kroner. Det må da være trygt og attraktivt at bo i en kommune, hvor udgifterne falder.
Kommunen er også blevet mere attraktiv for virksomheder med et stort vandforbrug. En rabatordning, som regeringen vedtog sidste år, er fra 2015 blevet fuldt indfaset i Norddjurs. Det er tre år før tid, og det betyder, at virksomheder kan få helt op til 60 % rabat på afledning af spildevand mod 24 pct. i de fleste andre kommuner.
Vi håber, at det kan være med til at fastholde og tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser. I forvejen er Norddjurs Kommune og AquaDjurs kendt for det konstruktive samarbejde med virksomheder på miljøområdet.
De nye takster er et signal om, at AquaDjurs er på vej i netop den retning, som politikerne ønskede, da man i 2008 lagde al vandforsyning og spildevand ud i kommunalt ejede aktieselskaber. Faktisk har AquaDjurs præsteret mere end de fastsatte mål, og takstnedsættelser er langt fra hverdag andre steder i landet. Hvordan kan vi det i lille Norddjurs Kommune?
Der er flere årsager. For snart 25 år siden byggede daværende Grenå Kommune et fremtidssikret renseanlæg ved Fornæs med stor kapacitet. Det har derfor været ligetil for AquaDjurs at lukke mindre rensningsanlæg og føre det meste spildevand til Fornæs. Det alene giver en stor besparelse, som virksomheden – og dens kunder – nu kan høste.
De gamle kommuner i Norddjurs har desuden været gode til at holde deres forpligtelser og vedligeholde kloaksystemerne. Derfor er ikke noget ekstraordinært behov for at renovere kloakker i adskillige år frem.
Endelig har AquaDjurs haft en udviklingsorienteret ledelse og omstillingsparate medarbejdere, der har set og fanget enhver mulighed for at effektivisere driften. Det er ikke løgn, når vi de sidste år har sagt, at vi havde styr på både miljø, økonomi og fremtid.
Det er dét, der nu kommer kunderne til gode i Norddjurs Kommune. Det er vi en hel bestyrelse, der er mere end stolte af. Vi er også stolte af det gode samarbejde med Norddjurs Kommune. Det gør, at vi hele tiden investerer der, hvor vi får mest miljø for pengene.
De væsentligste forudsætninger for AquaDjurs`s succes er, at alle trækker på samme hammel. Med andre ord, at medarbejdere, ledelse og bestyrelse i fællesskab arbejder for at nå de mål, der er sat – og har økonomi samt kunder og miljø i konstant fokus.

Publiceret 08 January 2015 15:00