Den smukke Vallum Sø ved Ryomgård har fået miljøministerens bevågenhed og skal nu restaureres, så det fremover bliver muligt at bade i søen. Foto: Lars Norman Thomsen

Den smukke Vallum Sø ved Ryomgård har fået miljøministerens bevågenhed og skal nu restaureres, så det fremover bliver muligt at bade i søen. Foto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård:

Miljøministeren har kig på Vallum Sø

Søen øst for Ryomgård skal restaureres, så vandet bliver renere, og den kan bruges som badesø

Af
Af Lars Norman Thomsen

Øst for Ryomgård ligger Vallum sø. Ved siden af søen går Gjerrild banen som i dag er en cykel/gangsti. Området er et særdeles attraktivt naturområde som dagligt tiltrækker mange mennesker.
"Skal vi gå eller løbe en tur omkring Vallum," er nærmest blevet et mundheld i Ryomgård og omegn, når borgerne skal have en fysisk og mental overhaling.

Badesø fremover

Da miljøminister Kirsten Brosbøl (S) før jul præsenterede regeringens planer for renere vand i åer, søer og ved kyster frem mod 2021 til en værdi af 6,6 mia. kroner, var Vallum Sø også med på dagsordenen. Planerne er et skridt på vejen mod at føre regeringens Naturplan Danmark ud i livet. Om Vallum Sø hedder det: "Vallum Sø ved Ryomgaard og Lyng Sø i Silkeborg restaureres, så vandet bliver renere, og søerne eventuelt kan bruges som badesøer."
"En god melding for byen og området, som vil gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Ryomgård," lyder formanden for Ryomgård Distriktsråd, Kirting Olesens, umiddelbare vurdering.
Han havde ikke set den komme, og det havde Syddjurs Kommune tilsyneladende heller ikke, men for begge parter er det sød musik. Kommunerne og de 23 lokale vandråd med repræsentanter både fra landbruget og de grønne organisationer har foreslået de indsatser, der gennem den næste generation af vandområdeplaner skal gennemføres i vandløb landet over.

Vallum Sø:

  • Søen har en størrelse på 110.000 kvadratmeter og en volumen på 230.000 kubikmeter vand
  • Gennemsnitsdybden er 2,1 meter og den største dybde er 3,2 meter
  • Dyrelivet i og omkring søen er meget rigt, ud over de meget almindelige arter kan nævnes, kronvildt, isfugl, nattergal, vandstær og den toppede skallesluger, og der er tilmed observeret en odder i 2009

Finansiering af regeringens lokale natur-planer og vandområde-planer:

  • Fordeles med ca. to mia. kroner til lokale naturplaner, og ca. 4,6 mia. kroner til vandområdeplanerne, heraf er 1,8 mia. kroner til spildevandsindsatsen, primært betalt over vandtaksten
  • Både dele af de lokale naturplaner og dele af vandområdeplanerne forudsættes endvidere finansieret af EU's landdistriktsprogram
  • Både vandområdeplanerne og de lokale naturplaner, som skal gælde frem til 2021, blev sendt i offentlig høring inden jul

Publiceret 07 January 2015 15:43