Lars Østergaard (V), formand for børne- og ungdomsudvalget, satser på, at der nok skal kunne findes penge ud over 100.000 kroner til legepladsen ved Vivild Børneby.

Lars Østergaard (V), formand for børne- og ungdomsudvalget, satser på, at der nok skal kunne findes penge ud over 100.000 kroner til legepladsen ved Vivild Børneby.

Ny børneinstitution i Vivild barberes for 1 mio. kroner

Budgettet holdt ikke, og der plukkes nu i budgettet for ny børneinstitution ved Vivild Børneby

Af
Anette Bonde

Med det kommende byggeri af en ny børneinstitution i tilknytning til Langhøjskolen i Vivild er samlingen af børnene og idéen bag Vivild Børneby ved at blive fuldført. Men det er ikke uden forhindringer. Siden børne- og ungdomsudvalget godkendte dispositionsforslaget ved mødet i september har det vist sig, at byggerådgiverens budget ikke har haft alle budgetposter med. Der er afsat 8,5 mio. kroner, og der mangler cirka 1 mio. til byggeriet. Ved mødet i december barberede børne- og ungdomsudvalget derfor nogle af posterne væk.

Legeplads sat til 100.000

De ting, der forsvinder, er nogle af de udvendige trapper, en rampe samt skinner til handicaplift. Legepladsbudgettet reduceres fra 450.000 til 100.000 kroner. Desuden vil et gammelt pumpehus i udkanten af legepladsen ikke blive brudt ned, og en vandboring vil ikke blive blændet af. I stedet vil der blive trukket hegn omkring. Hvis der i licitationen viser sig at blive penge til overs, vil nogle af tingene komme tilbage igen.
En anden overraskelse er, at der i forbindelse med boringer er blevet konstateret en jordforurening i 3-4 meters dybde i atriumgården mellem den nuværende SFO-længe og personale-/administrationslængen.
Oprindelig var tidshorisonten for det færdige byggeri 1. november 2015, men der har allerede været lidt forsinkelse. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne jordforureningen, kan det yderligere fordyre og forsinke byggeriet.

Betænkeligt børingssvar

Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter i byggeudvalget og Fællesbestyrelsen for Vivild Børneby er i deres høringssvar overvejende tilfredse med rammen for byggeriet, men man er betænkelige ved at skære budgettet til legepladsen ned til 100.000 kroner. Der stilles også spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at lade være med at rive pumpehuset ned og i stedet sætte hegn op omkring det - både fordi det koster penge til hegn, og fordi det samtidig vil tage nogle kvadratmeter fra legepladsen.

Satser på flere penge

Lars Østergaard (V), formand for børne- og voksenudvalget, er ligesom forældre- og medarbejderrepræsentanter skeptisk ved udsigten til beskæringen af legepladsbudgettet.
“Man kan ikke lave en legeplads for 100.000 kroner fra scratch.”
Han håber, at der i forbindelse med licitationen vil blive nogle penge at gøre godt med, og ellers satser han på enten en ekstrabevilling eller på den kommende budgetlægning for 2016.
“Vi er jo nødt til at holde den økonomi, der er givet, men jeg tror også, at hvis vi til sidst står med en tom legeplads, får vi noget at snakke om i udvalget, og så tror jeg, at der vil være opbakning til at sende en ansøgning om en ekstrabevilling.”
Lars Østergaard oplyser, at der endnu ikke foreligger en afklaring med hensyn til jordforureningen.
Det var et enigt udvalg, bortset fra at Birgitte Poulsen (Ø) tog forbehold for beslutningen om at skære i anlægsbudgettet.
Hun vil have olieforureningen fjernet og have afsat midler til en legeplads og et skur til legeredskaber.

Publiceret 07 January 2015 16:00