Spildevandsafgiften for private falder med 2 kr. plus moms pr. m3. Dem, der får vand fra et af Aqua Djurs’ vandværker, får yderligere en besparelse på 1 kr.

Spildevandsafgiften for private falder med 2 kr. plus moms pr. m3. Dem, der får vand fra et af Aqua Djurs’ vandværker, får yderligere en besparelse på 1 kr.

Det bliver nu billigere at bruge vand i Norddjurs

Spildevandsafgiften falder i i Norddjurs, og nogle får også en billigere vandregning

Af
Anette Bonde

Effektiv drift, centraliseret rensning af spildevand og gode kloakker er forklaringen på, at det kommunalt ejede spildevandsselskab Aqua Djurs kan sænke spildevandsafgiften med 2 kroner plus moms pr. kubikmeter fra 1. januar 2015 for private. For almindelige forbrugere er det en årlig besparelse på 3-400 kroner. Virksomheder kan se frem til yderligere rabat.
Direktør Palle Mikkelsen mener ikke, at det er sidste gang, prisen kan sættes ned, idet driftsudgifterne er faldet, og der skal ikke investeres så meget i nye anlæg fremover.

Virksomheder sparer

Regeringen vedtog sidste år mængderabat for virksomheder. Dem med et forbrug over 500 kubikmeter får en rabat på mindst 8 pct., og virksomheder med et forbrug over 20.000 får mindst 24 pct. AquaDjurs har valgt at give endnu mere rabat, så virksomheder i Norddjurs allerede næste år får henholdsvis 20 og 60 pct. rabat for mængder over 500/20.000 m3. Det svarer til de krav, regeringen har sat fra 2018.
En af de mest vandforbrugende virksomheder i Norddjurs Kommune er NORD på Grenå Havn. Denne har udsigt til at slippe mindst 240.000 kroner billigere næste år.

Effektiv drift

De mindre driftsudgifter kommer af, at AquaDjurs de sidste år har investeret massivt i automatisering og nedlæggelse af mindre renseanlæg. Der har også været en naturlig afgang af medarbejdere, og flere opgaver, der før blev løst af eksterne leverandører, bliver nu løst internt. Driftsudgifterne er således faldet med mere end 10 mio. om året. Man har også været på forkant med kloakering, og da det eksisterende kloaknet er i god stand, er behovet for vedligeholdelse begrænset i de næste 10-20 år.
Samlet set er udgifterne dermed faldet med mere end 25 mio. kroner pr. år.

Også billigere vand

Forbrugere som får vand fra et af AquaDjurs' fire vandværker kan se frem til endnu billigere vandregning. Prisen på drikkevand falder nemlig med en krone plus moms i 2015. Forbrugerne får altså en samlet besparelse på 3 kroner plus moms pr. kubikmeter vand, der bruges.

Publiceret 07 January 2015 15:00