Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs:

Lad os finde ud af om VERDO stadig er en mulighed

Af
Af Karsten Andersen

Bygaden 19-21

Uggelhuse:

"Så kom 2015, og der er tid til eftertanke. 2014 var et varmemæssigt meget turbulent år for Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk, hvor VERDO kom på banen med et tilbud om overtagelse, et tilbud som blev afvist af generalforsamlingen i Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk.
Sidenhen kom så det frie brændselsvalg som vi alle har efterlyst. Det gør situationen helt anderledes. Tænk såfremt det frie brændselsvalg havde været en realitet til vores generalforsamling. Resultatet havde formentlig blevet et helt andet. Jeg føler mig overbevidst om, at VERDO løsningen var blevet vedtaget, og vi kunne alle have set på, at VERDO havde installeret en halmkedel på værket, og dermed havde alle vore spekulationer været løst.
Nu skete det som bekendt ikke. Værket kører stadig med gas. Vi har en ny og uprøvet bestyrelse, en bestyrelse af ikke varmeaftagere, som kæmper for deres overbevisning, en lukning af værket, til trods for, at et lille flertal på generalforsamlingen gik ind for en VERDO-løsning, hvilket fortæller, at der er et flertal for bevarelse af værket.
Det betyder alt andet lige, at de borgere, som ønskede VERDO, har krav på, at bestyrelsen varetager også deres interesser. Når mange havde svært ved, at indbetale 25.000 til VERDO tilslutningen, så må det alt andet lige betyde, at de vil have endnu sværere ved at investere i en ny varmekilde. 
Samtidig er jeg overbevist om, at lukning af værket er blevet uendelig meget sværere efter det frie brændselsvalg. Dengang i efteråret, var der en tidshorisont på tre år, og da var det ikke engang sikkert, at det vil ende med en lukning, hvad så med i dag.
Politikerne vil til enhver tid kunne sige, I kan omstille til en anden energikilde og dermed løse problemet. Vi ved, at kollektiv varmeforsyning har en høj prioritet på Christiansborg, og af gode grunde. En bedre og kollektiv udnyttelse af vore ressourcer, mindre forurening og alt hvad det medfører. Men hvad skal vi så gøre her i Uggelhuse og Langkastrup. Jeg vil opfordre til, at man lader være med at installere en alternativ energikilde. Lad os få en ny generalforsamling. Lad os få afklaret om de to byers borgere vil varmeværket med de muligheder, der nu er opstået. Lad os finde ud af om VERDO stadig er en mulighed.  Der er ingen tvivl om, at på sigt vil en kollektiv varmeforsyning der henter sin energi fra halm være den billigste og nemmeste løsning for Uggelhuse og Langkastrup."

null

Publiceret 04 January 2015 14:34