Letbanen bliver rygraden i den trafikstrategi, der skal gøre det lettere at benytte forskellige transportformer på Djursland. Arkivfoto.

Letbanen bliver rygraden i den trafikstrategi, der skal gøre det lettere at benytte forskellige transportformer på Djursland. Arkivfoto.

Det skal være lettere at rejse rundt på Djursland

Bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer på Djursland

Af
Anette Bonde

Det skal være sundere, smartere og nemmere at rejse på Djursland, både for de lokale, for dem med enkeltstående ærinder og for de faste pendlere. Norddjurs og Syddjurs kommuner skal i gang med at udarbejde fælles mobilitetsstrategi sammen med Midttrafik og Region Midtjylland. På nudansk betyder det, at det skal være lettere at kombinere forskellige transportformer. De to byråd i Nord- og Syddjurs har netop besluttet at begynde arbejdet.

Letbanen bliver rygraden

Borgmesteren i Norddjurs Kommune og formanden for Djurs Udviklings Råd Jan Petersen glæder sig over, at det er lykkedes at få etableret et samarbejde med Syddjurs, og ikke mindst at både Midttrafik og Region Midtjylland også er med i arbejdet.
”Det er min forventning, at udarbejdelse af en mobilitetstrategi med klare mål og konkrete forslag til løsninger skal medvirke til at skabe bedre vilkår for erhvervslivet og turismen samt for bosætningen på hele Djursland”.
Letbanen bliver rygraden i strategien, der dels skal udvikle infrastrukturen, herunder den kollektive trafik og fremme af cyklismen. Den skal også sikre en bedre fleksibilitet, når rejsende til, fra og på Djursland har brug for at kombinere flere transportformer.

Pendlercykler og info

Idekataloget er indtil videre åbent for alle forslag. Attraktive forhold ved stationerne og bedre omstigningsmuligheder mellem transportformerne er et par af eksemplerne på mulige tiltag. Det foreløbige idékatalog nævner også pendlercykelordninger fra stationer til arbejdspladser og informationer om rejsetider i realtid ved de trafikale knudepunkter.

Færdig i 2016

Før idéer og løsninger kan vedtages og gennemføres, skal strategien dog på plads.
I 2015 og 2016 afsætter Norddjurs og Syddjurs kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik i alt 1,6 mio. kroner til dette arbejde. Hver af de fire parter bidrager med 400.000 kroner.
Målet er, at de to byråd vedtager den fælles mobilitetsstrategi i første kvartal af 2016.

Publiceret 23 December 2014 09:30