Jan Kristensen statede i 1992 som afløser ved Benny Friis.

Jan Kristensen statede i 1992 som afløser ved Benny Friis.

Landtaxa:

Jan Kristensen har “taget en taxa” i Hornslet

Chauffør Jan Kristensen ved Hornslet-Mørke Taxa har overtaget en af bevillingerne pr. 1. oktober

Af
Mogens Greve

Indehaver af Hornslet-Mørke Taxa, Benny Friis, startede som taxavognmand i Hornslet I 1981, og Jan Kristensen kom til i 1992, hvor han startede som afløser.
Pr. 1. oktober i år afgav Benny Friis to af sine seks taxabevillinger, og den ene af dem har Jan Kristensen efterfølgende fået, mens den anden er gået til Thorsager Taxa.
Selv om Hornslet-Mørke Taxa således i dag er et samarbejde mellem de to vognmænd, Benny Friis og Jan Kristensen, mærker kunderne ikke noget til fordelingen af bevillinger og biler - fire til Benny Friis og én til Jan Kristensen.
Planen er, at Jan Kristensen hen ad vejen overtager Hornslet-Mørke Taxa - den næste bevilling måske til sommer.
Systemet med taxabevillingerne fungerer dog sådan, at han ikke har nogen garanti for at få endnu bevilling.
”Bestemmer Benny Friis sig for at afgive en bevilling mere, meddeler han det til Syddjurs Kommune,” fortæller Jan Kristensen.
”Andre kan så søge kommunen om at få den ledige bevilling, som kræver en garanti på 50.000 kroner.”

Mange år på bagen

Det er i kommunens interesse at sikre gode og stabile vognmandsforretninger, og Jan Kristensen ser derfor optimistisk på mulighederne, da han har så mange år - og sæder i udtjente taxaer - på bagen som chauffør.
På trods af den hårde konkurrence i branchen, tør Jan Kristensen godt gå efter at overtage endnu en bevilling i 2015. Han kigger dog ikke mere end nogle få år frem i tiden - situationen kan på kort tid vende sig til både det bedre - og det værre.
”Hvis ikke Hornslet-Mørke Taxa gennem ”Økonomisk Forening af Persontransport Midtjylland” havde været med til at vinde udbuddet og været med i den 3-årige aftale om kørsel til Syddjurs Kommunes specialskoler og specialklasser, havde jeg slet ikke søgt bevilling.”
Mens aftalen således er med til at sikre et stabilt grundlag i foreløbig tre år, afgøres fremtiden for Hornslet-Mørke Taxa derefter af en eventuel forlængelse - og/eller om der hen ad vejen kan vindes andre udbud.

Publiceret 22 December 2014 10:15