Debat Norddjurs:

Replik - fart på udvikling af 8570

Af Mads Nikolajsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs (SF):

"I debatindlæg om udvikling af Trustrup-Lyngby-området erklærer Niels Basballe: ”Jeg er ikke nervøs for manglende kommuneplan for området…” og håber på efterspørgsel på boliger efter at letbanen er kommet igang. Men Norddjurs Kommune skal ikke vente: Vi skal skabe efterspørgsel! Alle der kæmper for 8570 Trustrup-Lyngby området har brug for at få kommuneplanlægning i gang nu.
Så den lever op til den lokale indsats som borgere og borgerforeninger yder. Og til de kvaliteter børneby og letbanestation har.
Planer for sammenhæng mellem de to byer og Toubro Børneby, om flere boligarealer og grønt bælte og stisystem mellem Trustrup og Lyngby kan give området et spring fremad. Det skal vende udviklingen fra tomme bygninger. Det skal understøtte udstykningen på Nordbakken. 
Hele Kommunalbestyrelsen har vedtaget at lave kommuneplantillæg for 8570, uden at arbejdet tilsyneladende er gået i gang. I måneder har SF spurgt uden at få svar på hvorfor.
Norddjurs er nogle år efter Syddjurs og Aarhus, når det gælder om at lave visionær kommuneplan for letbaneområdet 8570. Syddjurs har gjort det ved Kolind og Ryomgård, Aarhus har gjort det for borgere i ti-tusindvis ved Elev/Nye. Vi er også bagud med Hessel-Fuglsang, men godt med i Åbyen og ved GD i Grenå.
Hvad venter vi på i 8570? Derfor, Niels Basballe, vi brænder begge for dette område: Lad os samarbejde om at gennemføre de planer vi har vedtaget skal laves. Uden yderligere forsinkelse! Inden halvtimedrift og letbanelinjer via Risskov og Skejby åbner.
Med utålmodig hilsen
Mads Nikolajsen"
Kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs (SF).

Publiceret 14 December 2014 09:52