Mogens Steenholt Mogensen (th) frygter for områdets fremtid i tilfælde af, at politikerne siger ja til at placere solcelleanlæg på Karevej 1. Foto: Lars Norman Thomsen

Mogens Steenholt Mogensen (th) frygter for områdets fremtid i tilfælde af, at politikerne siger ja til at placere solcelleanlæg på Karevej 1. Foto: Lars Norman Thomsen

Borger:

“Naturen og sammenholdet er vores eneste aktiver”

Borgerne i Voer og Kare frygter, at et stort solcelleanlæg vil ødelægge områdets naturværdier

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er to ting, som binder os til området ved Voer og Kare. Den ene er det gode fællesskab og sammenhold med aktive beboerforeninger, den anden er naturen," siger landmand Mogens Steenholt Mogensen.
Han og mange borgere i området frygter, at et solcelleanlæg i 2,5 meters højde langs Voer Færgevej vil være et så vidtgående indgreb i den omkringliggende natur, at det vil spolere de oplevelser, som han og andre borgere værdsætter som en del af områdets dna.

Læhegn hjælper ikke

"Naturen vil i den grad blive forstyrret herude med udsigt til et indhegnet areal på 44 hektar, så tæt ved de to byer. At der påtænkes et læhegn er ingen formidlende omstændighed - det vil tage ti år før dette læhegn afskærmer solcellerne. Indtil da vil solcellerne pege direkte ud mod Voer Færgevej til maksimal synlighed bag ved et tre meter højt hegn," anføres det i indsigelsen fra de 204 protesterende borgere i Voer og Kare.
"Vi mener ikke, det er rimeligt at lave et så vidtgående indgreb i naturen, som vil få konsekvenser for de nærmeste naboer og alle, der bor i Voer og omegn i de næste 30 år," tilføjer Mogens Steenholt Mogensen.

Frygter for økonomien

Han har forståelse for, at den pågældende lodsejer på Karevej 1, hvor solcelleanlægget skal ligge, har en økonomisk interesse i foretagendet, men han er betænkelig ved om ansøgeren, Solenergi Danmark, er økonomisk polstret til at kunne drifte anlægget i de næste 30 år.
"Hvem hænger så på anlægget, hvis Solenergi Danmark går konkurs," spørger Mogens Steenholt Mogensen.
"Det spørgsmål savner vi at få besvaret."

null

Publiceret 12 December 2014 08:59