Claus Wistoft tænder for det meste computeren klokken 6 og lukker ned klokken 20. Arbejdsomfanget afskrækker ham ikke. “Sådan har jeg altid arbejdet,” siger han

Claus Wistoft tænder for det meste computeren klokken 6 og lukker ned klokken 20. Arbejdsomfanget afskrækker ham ikke. “Sådan har jeg altid arbejdet,” siger han

Syddjurs:

Borgmesteren stortrives med jobbet

Øverste chef for et tungt bureaukrati. Liberalisten Claus Wistoft nyder det

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ved årsskiftet har Claus Wistoft været borgmester i Syddjurs i et år, og han nyder rollen og de mange opgaver, der følger i kølvandet, skulle vi hilse og sige.
En liberalist i spidsen for et tungt offentligt bureaukrati med tæt på 3.000 ansatte. Hvordan har den selvstændige landmand og erhvervsmand siden 1985 det med det?
"Det har jeg det fint med," skynder han sig at sige.
"Ja, en kommune er et tungt bureaukrati, og det tager ofte lang tid at få en sag kørt igennem systemet, men det er prisen, når alle detaljer skal tjekkes og kravene til kvalitet er så enorme, fordi det har store konsekvenser for måske mange borgere, hvis en medarbejder begår en fejl."

“Jeg synes, borgerne generelt har været gode til at acceptere min borgmesterrolle. Det er fint, at de vil snakke med mig, hvis jeg er ude til et arrangement. For det meste stikker jeg dem mit visitkort og beder dem sende en mail, så er jeg sikker på, at sagen er betydningsfuld, hvis den lander i mailboksen,” siger Claus Wistoft

“Jeg synes, borgerne generelt har været gode til at acceptere min borgmesterrolle. Det er fint, at de vil snakke med mig, hvis jeg er ude til et arrangement. For det meste stikker jeg dem mit visitkort og beder dem sende en mail, så er jeg sikker på, at sagen er betydningsfuld, hvis den lander i mailboksen,” siger Claus Wistoft

Enorm energi

Claus Wistoft har tidligere, mens han endnu var fræk slagterhund i Venstres byrådsgruppe, jævnligt klandret den kommunale forvaltning for at sætte overliggeren for højt i for eksempel miljøsager.
"Det mener jeg fortsat, men det falder for det meste tilbage på os byrødder, fordi vi ikke tager højde for, at det er os, der tvinger medarbejderne til at agere, som de gør, fordi vi politikere bliver alt for rigide i vores bestræbelser på at lave en perfekt Kommuneplan for eksempel."
Claus Wistoft har bag kulisserne brugt tid på at få lukket en række sager ved brug af en solid portion snusfornuft.
"Jeg har ikke tøvet med at invitere både borgere og medarbejdere til møde omkring mit runde bord på borgmesterkontoret, hvis jeg har følt, at jeg har kunnet medvirke til en løsning - uden at jeg vil gå i detaljer."
Han tilføjer, at energien og viljen til at lave et godt stykke arbejde til gavn for borgerne skorter det ikke på hos medarbejdere på alle niveauer på rådhusene.
"Jeg oplever en masse mennesker i det daglige, der både er fagligt dygtige og energiske, og som er meget ansvarlige," roser borgmesteren, der fra sin første dag på rådhuset gjorde det klart, at hans tid i borgmesterstolen ikke skulle bruges til at blande sig i den kommunale drift i hverdagen.

Ikke medlem af direktionen

Derfor sidder Claus Wistoft som oftest heller ikke med ved bordet, når kommunens øverste embedsmænd er samlet til direktionsmøde.
"Jeg gør det, hvis der er en konkret sag, som direktionen gerne vil drøfte med mig, eller hvis vi snakker mere langsigtet strategi, men ellers vægter jeg højt, at direktionen har et forum, hvor de kan snakke sammen uden min medvirken."
- Du beskyldte af og til din forgænger Kirstine Bille for at være mere direktionsmedlem end borgmester. Har du selv lært lektien?
"Hun vil sikkert rette de samme beskyldninger mod mig, men okay med det. Jeg mener selv, at jeg fortsat er politikeren på rådhuset."
Liberalist, javist, men med en pragmatisk tilgang til sin politiske metier. Det kom senest til udtryk, da et samlet byråd minus løsgængeren Anette Quist Busk stemte sammen om næste års budget.

“Vi kom hjem”

"Det kan godt være, at der var nogle som syntes, at jeg tog utraditionelle metoder i brug for at komme i mål, men det lykkedes jo alligevel, og for mig var det af stor betydning, at vi kom hjem med et budget som både Per Dalgaard fra Dansk Folkeparti og Jesper Yde Knudsen fra Enhedslisten kunne skrive under på."
Det utraditionelle ved Wistofts finanslovsforlig var, at han formåede at isolere både debatten om en skatteforhøjelse og lukningen af plejeboligerne ved Lindebo i Mørke til to selvstændige punkter, som byrådet stemte separat om.
Evnen til at skrue en drejebog sammen på forhånd, når der skal findes løsninger på større politiske spørgsmål, hører til hans styrkeområder. Måske er det netop hans forudseenhed, der gør, at der har været ro på perronen i hans første borgmesterår?
"Jeg synes fortsat, at vi som kommune skal blive meget dygtigere til at kommunikere med borgere og erhvervsliv, fordi det fremmer forståelsen af de politiske beslutninger, vi træffer. Her har vi en opgave."

Publiceret 11 December 2014 11:59