Arkivfoto.

Arkivfoto.

Jorden er giftig:

Regionen jagter giftige legepladser

Norddjurs har indberettet to legepladser, Syddjurs har ingen

Af
Af Lars Norman Thoimsen

I løbet af 2015 sætter Region Midtjylland en stopper for, at børn kan komme i kontakt med forurenet jord på offentlige legepladser.
Regionen er sammen med de 19 kommuner i Midtjylland ved at udpege de steder, der skal renses, og har netop sat penge af til indsatsen.

To i Norddjurs

I Norddjurs er der to legepladser, der er indberettet til regionen. Den ene er på Ny Havnevej 3 i Bønnerup, og den anden er på Toldbodgyde 1 i Ørsted, fortæller Jens Meilvang (I), formand for Miljø- og teknikudvalget.
"Norddjurs har således koordineret med regionen, og den ene legeplads, den i Bønnerup, er allerede vurderet til ikke at ligge på et kortlagt areal, fordi lystbådehavnen blev etableret i 1999, og således ikke har nogen lang historie bag sig," forklarer Jens Meilvang.
"Legepladsen i Ørsted ligger på et såkaldt V1-kortlagt areal, med mistanke om fourening, men ikke kortlagt på V2-niveau, der betyder konkret viden om forurening. Regionen vil nu sammen med Norddjurs Kommune i løbet af 2015 undersøge grunden, der tidligere har været hjemsted for korn og foderstofforretning."

Ingen i Syddjurs

Miljøchef Morten Hundahl, Syddjurs Kommune, har ikke indberettet 'giftige' legepladser i Syddjurs Kommune til regionen.
"Vi har ikke nogen," forsikrer miljøchefen.
"Tilbage i 2008-09 blev der foretaget en lignende undersøgelse på initiativ af Miljøstyrelsen, og allerede dengang kunne vi melde hus forbi," siger Morten Hundahl.

11 legepladser tjekkes

"Vi har spurgt kommunerne, hvor de har offentlige legepladser, og de oplysninger har vi sammenholdt med vores totale kortlægning af forurenede grunde. Det giver en række sammenfald, som vi nu hurtigt vil tage hånd om," siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.
Foreløbig er der 11 legepladser i hele Region Midtjylland, der kigges nærmere efter i sømmene.
De 11 lokaliteter er legepladser i det offentlige rum - altså ikke legepladser i forbindelse med fx. daginstitutioner, skoler eller boligforeninger. De ligger på arealer, hvor der engang var forurenende aktiviteter som gartneri, havn, karosserifabrik, korn- og foderstofforretning eller olieoplag.
Det betyder, at de kan være forurenet med mange forskellige stoffer, eksempelvis insektsprøjtemidler, olie- og tjærestoffer samt tungmetaller som bly og cadmium.

Publiceret 11 December 2014 14:59