Debat Norddjurs:

Ingen grund til panik Mads Nikolajsen

Af Niels Basballe (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"SFs Mads Nikolajsen var stærkt imod, at FDF-spejderne i Trustrup/Lyngby skulle have overdraget bygningerne fra den tidligere børnehave i Trustrup.
Han ville hellere have haft beboelse eller erhverv på stedet, som ejes af Norddjurs Kommune. Grunden er fra-matrikuleret fra den oprindelige Trustrup Realskole. Den anden halvdel ejes af Trustrup VVS. Hvis kommunen skulle have nedrevet de gamle bygninger for at opføre almennyttige lejeboliger, havde det blevet et for gnidret byggeri, hvor privat beboelse ville blive for uinteressant.
Og ønsket om erhvervsbyggeri midt i byen er ikke til stede blandt borgerne i Trustrup. Der er erhvervsarealer øst for Trustrup, med let adgang til A15, som er et klart ønske fra borgerforening og andre interessenter.
Jeg vil her gøre opmærksom på, at der er nedsat et udvalg sammensat af forvaltningsfolk og lokale borgere som har møder vedrørende byfornyelsesmuligheder, hvor der kan indlemmes lokale ønsker. Men det er Mads Nikolajsen åbenbart ikke bekendt med.
Når der kommer godt gang i letbanen, og der kommer efterspørgsel på boliger, er der flere ledige rundt omkring i byen, men hvad der er allervigtigst, er at markedsføre udstykningen som Aalsrode Tømrerfirma har på Nordbakken. Det er her bosætning skal etableres, og det er den rigtige retning at udvikle ny beboelse i 8570-området.
Trustrup og Lyngby skal udvikle sig mod hinanden med Toubro Børneby som kernepunkt. Så vil en flytning af idrætsfaciliteterne til Toubro Børneby give mening. Og dette vil styrke Toubro Børneby, som en stærk folkeskole, grundet dens geografiske placering. Og dette frigør nødvendig plads til nyt erhvervsområde og enkelte boliger på det nuværende stadion. 
Jeg er ikke nervøs for manglende kommuneplan for området, den skal nok være på plads, når det bliver nødvendigt, og så griber vi chancen som letbaneudbygningen giver.
Men det skal så absolut ikke være på spejdernes bekostning. De vækster mere end nogensinde, og nu kan de få gæster direkte indad fordøren fra letbanen, og jeg er sikker på, de vil glædes over, at Trustrup/Lyngby FDF har fået så fine faciliteter.
Jeg glæder mig enormt på spejdernes vegne, at det er lykkes så hurtigt efter, at de blev sat på "gaden", fordi Lyngby Præstegård blev besat af ny præst. De har nærmest levet et nomade liv de seneste mange år, men det er slut nu. Det er i sådanne tilfælde, man skal bruge sine lokalvalgte politikere."

Publiceret 11 December 2014 12:47