Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat Norddjurs:

Cykelsti - almenvellet eller økonomiske særinteresser?

Af Thomas Thomsen, Bjørnsonsvej 15, Valby:

"Jeg læste med stor interesse artiklen om uenighederne vedr. cykelsti mellem Skovgårde og Fjellerup. Den "billige" linjeføring skærer som nævnt i artiklen min families store samlede strandgrund midt over og går lige forbi det smukke bindingsværkshus, som min farfar Thomas Thomsen byggede i 1948 til sig selv og sine fem børn. Siden hans og min farmors død har børn og børnebørn arvet det og været fælles om at dele grund og sommerhus. Min farfar ville nok rotere en gang eller to i sin grav på familiegravstedet på Fjellerup Kirkegård, hvis han hørte at kommunen nu planlægger at ekspropriere sig til en vej lige midt igennem hans grund.

Som jeg læser artiklen handler den linjeføring ikke om hensyn til almenvellet. Fjellerup Borgerforening og Djurslands Turistforening har været hurtige til at støtte linjeføringen, fordi det (citat) "ikke er attraktivt på nogen som helst måde at lægge den ved Nordkystvejen". Undskyld mig, læste jeg rigtigt? Ved Nordkystvejen er cykelstien synlig, sikrer de bløde trafikanter og gående på denne uheldsramte vejstrækning, hjælper de lokale borgere infrastrukturmæssigt mht. pendling, indkøb osv. og kunne på langt sigt indgå som en del af en samlet cykelsti Glesborg-Fjellerup-Skovgårde, til gavn for mobilitet, beskæftigelse og meget andet. Se det er der perspektiv i.

Men grunden til, at borger- og turistforening (og kommunen) ønsker cykelstien gennem sommerhusområdet handler ikke om perspektiver, men om noget så jordnært som turisternes tegnebøger, idet turisterne skal (citat) "lægge deres handel i Fjellerup". Der er intet som helst sagligt eller nødvendigt hensyn til almenvellet på spil i en sådan linjeføring, men snarere kortsigtede hensyn til kolde kontanter og kolde is fra butikker og strandkiosker i Fjellerup. Lad os for hele områdets skyld håbe, at politikerne i sidste ende lader fornuften sejre og lægger den cykelsti hvor den giver værdi og mening: ved Nordkystvejen."

Publiceret 11 December 2014 11:45