Thøger Pauli, mangeårig kasserer i Kolindsunds Venner, håber snart, at kommunalbestyrelsen vil bevilge 250.000 kroner, som Syddjurs Byråd allerede har gjort det, så der kan komme ny fremdrift i Kolindsund-projektet.

Thøger Pauli, mangeårig kasserer i Kolindsunds Venner, håber snart, at kommunalbestyrelsen vil bevilge 250.000 kroner, som Syddjurs Byråd allerede har gjort det, så der kan komme ny fremdrift i Kolindsund-projektet.

Kolindsund:

Syddjurs venter på klarmelding fra Norddjurs

Syddjurs Byråd har bevilget 250.000 kroner i 2015 til forundersøgelse af Kolindsund, mens kommunalbestyrelsen i Norddjurs kvier sig

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kolindsunds Venner er svært tilfredse med, at Syddjurs Byråd har afsat 250.000 kroner til en forundersøgelse af Kolindsund. Til gengæld er 'Vennerne' skuffede over, at kommunalbestyrelsen i Norddjurs endnu ikke har gjort det samme.
Syddjurs Byråd vil kun bidrage med 250.000 kroner, hvis kollegerne i Norddjurs i løbet af 2015 bevilger det samme beløb. Det står tydeligt at læse i budgetbemærkningerne: "Det er en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i 2015."
"Kolindsunds Venner opfordrer derfor indtrængende kommunalbestyrelsen i Norddjurs til at bevilge dette forholdsvis beskedne beløb, så datagrundlaget for en beslutning kan forbedres. Pengene kan velbegrundet findes i de midler, der er afsat til at undersøge, hvordan man kan sikre Grenaa by mod oversvømmelser i fremtiden på grund af større pres fra regnvand og stigning i havenes vandstand," skriver kasserer i Kolindsunds Venner, Thøger Pauli, i 'Vennernes' netop udgivne nyhedsbrev.

Har ligget brak

Kolindsunds Venner har tidligere ytret stor optimisme om, at hovedmålet, en gendannelse af søen i Kolindsund (Jyllands største), men realiteten er, at Kolindsund ikke har fyldt meget i ret mange lokalpolitikeres optik siden 2009, hvor den fælles første fase om et eventuelt projekt med gendannelsen af Kolindsund blev afsluttet i 2009.

null

Publiceret 10 December 2014 10:54