130-140 sommerhusejere og fastboende i Fjellerup var mødt op til mødet på Auning Kro torsdag klokken 17 i sidste uge.

130-140 sommerhusejere og fastboende i Fjellerup var mødt op til mødet på Auning Kro torsdag klokken 17 i sidste uge.

Stor uenighed i Fjellerup om placering af ny cykelsti

Dialogmøde på Auning Kro om stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup

Af
Anette Bonde

Salen i Auning Kro var fyldt til bristepunktet, og der måtte hentes ekstra stole ind, da Norddjurs Kommune i torsdags inviterede til dialogmøde om den længe ventede og meget lokalt diskuterede cykelsti mellem Fjellerup og Skovgårde. Der var stadigvæk nok at snakke om, så både under og efter at sagen blev ridset op af Heidi Jensen fra udviklingsforvaltningen og udviklingsdirektør Kenneth Kofod Hansen, markerede de fremmødte ivrigt med spørgsmål og kommentarer.
Efter pausen var der frit slaw, og her tonede en skarp holdningsmæssig kløft frem, hvor nogle talte stærkt for at placere cykelstien langs Nordkystvejen, mens andre vil have den ført igennem sommerhusområdet. Der kom endvidere forslag om at etablere cykelstien syd for Nordkystvejen.

Knap 1 mio. til stien

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,95 mio. kroner til stien, og indtil nu har tre forskellige linjeføringer været på tale. .
“Vi skal løse en opgave, og vi har en sum penge til det. Bliver det dyrere skal det tilbage til kommunalbestyrelsen igen”, nævnte Jens Meilvang, formand for miljø og teknikudvalget.
Den dyreste løsning er en asfalteret sti langs Nordkystvejen, der ifølge forvaltningen vil koste 5,5 mio. kroner. Den kræver ekspropriation i hele dens længde, 3,3 kilometer. En sti tæt på stranden var også i spil på et tidspunkt, men den er problematisk på grund af bugtet terræn og sårbar i tilfælde af storm og oversvømmelser.
Den tredje mulighed er en vej, hvor eksisterende stier i sommerhusområdet forbindes med kortere vejstykker. Det vil betyde ekspropriation for nogle af sommerhusejerne i større og mindre grad.

Grund skæres midt over

Én af dem, der vil blive mest berørt, er Rasmus Thomsen og hans slægt, der i to generationer i flere led har haft sommerhus på Ravnsbækvej. For dem vil det betyde, at deres forholdsvis store grund vil blive skåret midt over. Rasmus Thomsen var både parat til at trække Norddjurs Kommune i retten, hvis det kommer til ekspropriation, og han luftede muligheden af selv at søge midler og delvis selv betale for at føre den bid, der ellers ville krydse familiens grund, op til Nordkystvejen.
En anden nævnte, at en vejføring gennem sommerhusområdet vil medføre uro i området, ja faktisk “Alles kamp mod alle”, sagde han. Han henviste desuden til en advokat, der havde vurderet, at opgaven med at trække en sti gennem sommerhusområdet havde svære odds i forhold til nødvendighedskriteriet samt naturrestriktioner i forhold til strandbeskyttelse og fredning.
Andre nævnte ligeledes, at en del af strækningen i sommerhusområdet er fredet strandeng og at det derfor er problematisk at ekspropriere. Én fastholdt at informationen om mødets afholdelse var mangelfuld fra kommunens side.

Støtteerklæring afsendte

Dagen efter mødet sendte Fjellerup Borgerforening og Djurslands Turistforening en støtteerklæring til grundejerforeningen Hegedal Vest. Et flertal i denne har med Ingolff Christensen som formand erklæret sig som tilhænger af løsningen gennem sommerhusområdet og fraråder en cykelsti langs Nordkystvejen.
“Det er ikke attraktivt på nogen som helst måde at lægge den ved Nordkystvejen og heller ikke syd for vejen, det vil sige inde i landet. Så skal alle krydse vejen. Det er både af hensyn til trafiksikkerhed og for at lave en kobling til sommerhusområdet, så turisterne lægger deres handel i Fjellerup,” fortæller Steen Lassen, der er formand for Fjellerup Borgerforening og næstformand i Djurslands Turistforening.

Der kan sendes kommentarer og inputs til Norddjurs Kommune indtil 1. februar. Sagen kommer på mødet i miljø og teknikudvalget i marts 2015.

Publiceret 08 December 2014 12:00