Pia Nielsen skal som nyansat skolekirkemedarbejder skabe kontakt mellem skole og kirke, mellem lærere og folkekirkens ansatte og inspirere til fælles projekter mellem kirker og skoler

Pia Nielsen skal som nyansat skolekirkemedarbejder skabe kontakt mellem skole og kirke, mellem lærere og folkekirkens ansatte og inspirere til fælles projekter mellem kirker og skoler

Skole-Kirke:

Kristendom er livslang dannelse

Folkeskolelærer Pia Nielsen er startet som ny skolekirkemedarbejder i Syddjurs

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvilken plads kan kristendom og kirke få i den nye folkeskole? Meget, mener man i Syddjurs Provisti, der henviser til, at der med den nye folkeskolereform og den åbne skole lægges der op til et bredere samarbejde mellem skolerne og lokalområdet.
Skolekirkesamarbejdet har i denne forbindelse til formål at styrke elevernes forståelse for den historiske og kulturelle sammenhæng mellem kristendommen og samfundet.

Ny skolekirkemedarbejder

Syddjurs Provsti har netop ansat en spritny skolekirkemedarbejder. Hun hedder Pia Nielsen og skal fra den første december 2014 være med til at styrke samarbejdet mellem skole og kirke.
I samarbejde med præster og menighedsråd skal Pia Nielsen være med til at udvikle kristendomsundervisning og tværfaglige projekter til folkeskolen.

Kommer fra Læsø

Den ny skolekirkemedarbejder er født og opvokset på Læsø, men tog siden til Aarhus for at læse. Hun er student Marselisborg Gymnasium og læste efterfølgende videre til lærer i Jyllands hovedstad efter en række 'fjumreår' med højskoleophold og udenlandsrejser. Eksamensbeviset kom i hus i 2007.
Siden har hun undervist på en skole i Horsens.

Et vigtigt dannelsesfag

Faget kristendom har altid spillet en væsentlig rolle i Folkeskolen for Pia Nielsen: "Kristendom er et vigtigt dannelsesfag. Det er i dette fag, at eleverne skal forholde sig til deres tilværelse for nu og senere at kunne træffe aktive valg. De skal samtidig kunne argumentere for deres holdninger ud fra et værdisæt. Det handler i bund og grund om livsforståelse".
En grundholdning, som hun tager med i sit nye job, hvor hun kan bruge sin lærerfaglige baggrund, men også får nye udfordringer.
Som skolekirkemedarbejder, kommer Pia Nielsen til at have kontor i de nye Provstilokaler på Molsvej 8 i Rønde, men hun har også til opgave at synliggøre samarbejdsmulighederne med folkekirken ude på skolerne
Efter 20 år i Århus er Pia Nielsen sammen med mand og barn i færd med at flytte til Syddjurs Kommune.

Publiceret 04 December 2014 17:44