Kommentar:

Små hop på Venstrevejen

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"Claus Wistoft kan snart gøre status efter et år på borgmesterposten, hvor han er gået fra at være Venstres førerhund til at være formand for et samlet byråd.
Det kræver sin mand, og det kræver sin gruppe. Bare spørg Kirstine Bille (SF),  der prøvede overgangen, da hun var borgmester i sidste byrådsperiode.
Kigger Claus Wistoft sig rundt om i byrådssalen, kan han konstatere, at det vrimler med nuværende og tidligere V-gruppefæller.
Hos Liberal Alliance har Flemming Hansen og brushanen Per Zeidler en fortid hos Venstre. Det samme har Det Konservative Folkepartis Jørgen Brøgger., også en brushane, når det tager ham.
Sidstnævnte har fortsat et regnskab at gøre op med Claus Wistoft, som han aldrig har tilgivet, at denne sprang fra den indgåede konstitueringsaftale med Socialdemokratiet på valgnatten.
Andre vil hævde, at Brøgger fortsat er sur på Wistoft over, at denne sagde nej til at lade Jørgen Brøgger fortsætte som formand for Udvalget for Familie og Institutioner for i stedet at give butikken videre til Per Zeidler.
Zeidler har altid haft det godt med Wistoft, og skiftet til Liberal Alliance har ikke bragt skår i forholdet. Det har faktisk aldrig været bedre.
Per Zeidler er en mand efter Claus Wistofts hoved, fordi han er politiker med stort P og ikke bare en kedelig bogholdertype, og så tæller det også med i Wistofts optik, at Zeidler har vist sig at være en driftssikker udvalgsformand.
Både Per Zeidler og Jørgen Brøgger er politikere med et sæt af liberale grundholdninger, som de er villige til at kæmpe for tidligt og sent.
De mangler i Venstres byrådsgruppe i dag, hvor det nu er overladt til veteraner som Ole Bjerregaard og Gunnar Sørensen at holde den liberale fane højt i fraværet af Zeidler, Brøgger og Wistoft selv.
De nye mangler endnu at bevise, at de vil noget andet og mere end blot være tilskuere eller pæne i betrækket.
Det vakuum, der tydeligvis er opstået i Venstres gruppe i kølvandet på Zeidler og Brøggers  afgange, og Wistoft hop fra gruppeformandsposten til borgmesterstolen, er endnu ikke blevet overtaget af andre.
Det bør være en dagsorden i Venstre at få de nye til at tale højere i byrådssalen, hvor den egentlige politiske debat kun tænder et fåtal.
Det kan ikke passe, at hinkeruderne på Venstrevejen er overladt til tre renegater.
Der skal mere end små hop på stedet til fra Venstre.
Det vil i længden også gøre det nemmere for borgmesteren at være borgmester."

Publiceret 04 December 2014 09:20