Debat Norddjurs:

Man har vel lov at drømme om en bedre folkeskole i Norddjurs

Af Ulf Harbo (EL) Norddjurs Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Djursland:

"Hvis jeg var formand for Børn- og Ungdomsudvalget eller hvis jeg var borgmester så ville jeg knokle for at lave en lokalaftale med lærerne på vores folkeskoler.

I aftalen ville der være fastlagt et loft for antal undervisningslektioner på 25 lektioner i gennemsnit om ugen dvs. en årsnorm på 750 timer.
Det ville sikre at der er tid nok til at forberede en undervisning af høj kvalitet og stadig også have tid til at samarbejde med forældre, skolepsykologer, pædagoger og kollegaer.

Jeg ville også lade det være op til de enkelte skoleledere i samarbejde med lærerne at lave fleksible aftaler om fuld tilstedeværelse eller ej, alt efter hvad der virker bedst for skolen og for den enkelte lærer.
SFs forslag om tilstedeværelse på 35 timer er et sympatisk forslag med gode intentioner, men der er mange lærere der vil få forringet deres arbejdsvilkår af det pga. af de urimelige krav lærerne er underlagt. 
Med de nuværende krav om op mod 35 undervisningslektioner om ugen og forberedelsestiden spredt tilfældigt rundt på skemaet i små bidder er der mange lærere, der ønsker den fulde tilstedeværelse.
Lærerne bør ikke tage ansvar for undervisningens kvalitet ud over de timer de får løn for og skal have lov til at holde fri når de har fri og det betyder for nogle at det er bedst med den fulde tilstedeværelse. 
Det overordnede ansvaret for kvaliteten af undervisningen ligger hos partierne bag regeringsindgrebet og hos kommunalbestyrelsen. 
Frihed til at vælge fuld tilstedeværelse eller ej og et loft for antallet af undervisningslektioner vil skabe rammer, der sikrer en undervisning af en høj kvalitet, så børnene bliver så dygtige som muligt og trives i vores skoler, fordi det vil udnytte de ressourcer lærerne har bedst muligt.
Det er forskelligt hvordan mennesker arbejder mest effektivt og hvordan børn lærer bedst og det skal vi tage hensyn til når vi laver rammerne for vores skolers virke.
Faste, trygge og fair rammer og masser af frihed til at skolerne selv kan løse opgaven med at lave gode skole med glade og dygtige børn er mine pejlemærke for en god skole. 
Væk med rigide og snærende regler og usikkerhed om fremtiden pga. af konstante sparekrav. Giv vores skoler nogle fair rammer og giv dem fred og ro til at implementere folkeskolereformen og den øgede inklusion af børn med særlige behov. Derfor skal de planlagte besparelser på budgettet de næste 4 år ikke udmøntes og vi skal have en fair lokalaftale om lærerne arbejdstid i hus."

Publiceret 03 December 2014 08:46