Djursland:

Jægerne har krudt i røven

Jægerne på Djursland skyder for mange unge hjorte og kan se frem til restriktioner

Af
Mogens Greve

En frivillig fredning af hjorte i deres 2. leveår har ikke ført til markant flere ældre hjorte i bestanden af krondyr på Djursland.
Det er konklusionen af en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som betyder, at jægerne formentlig kan se frem til væsentlige og markante ændringer i forvaltningen af kronvildt lokalt og på landsplan.

Forskningsprojekt

Samtidig med en frivillig fredning af spidshjortene på Djursland blev der igangsat et forskningsprojekt, hvor bestanden af krondyr på Djursland blev undersøgt og sammenlignet med bestanden på Naturstyrelsens arealer i Oksbøl.
Her afskydes bestanden efter en afskydningsnøgle, som blandt andet skal tilgodese en høj repræsentation af kapitalhjorte (hjorte over 10 år) i bestanden.
Konklusionen er, at jægerne på Djursland simpelthen skyder for mange unge hjorte. Det har derfor været umuligt at nå det nationale mål om, at der i bestandene skal være en større andel af ældre hjorte over otte år.
Dette på trods af, at spidshjortene (hjorte i deres 2. leveår) ikke har måttet skydes på Djursland siden 2007.

1.601 kæber

I jagtsæsonerne 2008/2009 til 2012/2013 er der indsamlet 1.601 kæber fra krondyr nedlagt i Syd- og Norddjurs kommuner.
Kæberne med tilhørende oplysninger er brugt som analysegrundlag, og resultatet fra forskningsprojektet vil formentlig blive brugt i overvejelserne om den fremtidige forvaltning af krondyr i Danmark.
”Den afsluttende rapport betyder, at der i fremtiden sandsynligvis kommer markante ændringer i forvaltningen af kronvildt,” siger Per Therkildsen, formand for den regionale hjortevildtvildtgruppe på Djursland.
“Rapporten har vist, at den hidtidige model med frivillighed er utilstrækkelig i forhold til at øge andelen af gamle handyr. Derfor er vi nødt til at diskutere med hinanden, hvad vi gør på sigt, da vi ellers vil få reglerne dikteret fra centralt hold.”

Informationsmøde

Derfor inviterer den regionale hjortevildtgruppe og krondyrlaugene på Djursland nu til informationsmøde om projektet og den afsluttende rapport torsdag den 4. december kl. 19 på Vivild Ungdomsskole.
Her fremlægger forskerne Peter Sunde og Lars Haugaard fra Institut for Bioscience fra Aarhus Universitet hovedpunkterne og konklusionerne fra rapporten ”Bæredygtig krondyrforvaltning - populationsbiologiske analyser af krondyrbestandene på Oksbøl og Djursland med reference til jagtlig forvaltning”.

Publiceret 03 December 2014 11:15