Både Norddjurs og Syddjurs Kommuner hører til i gruppen af kommuner, hvor den økonomiske ulighed er mindst, viser CEPOS-analyse. Arkivfoto

Både Norddjurs og Syddjurs Kommuner hører til i gruppen af kommuner, hvor den økonomiske ulighed er mindst, viser CEPOS-analyse. Arkivfoto

Økonomisk ligelighed:

Få har for meget, færre for lidt på Djursland

Den liberale tænketank CEPOS placerer Norddjurs og Syddjurs højt på lighedsskalaen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Gini-koefficienten er det internationalt anerkendte mål for indkomstligheden i samfundet (jo lavere tal, jo højere grad af lighed, idet 0 er absolut lighed, hvor alle har samme indkomst, og 100 er absolut ulighed, hvor en person har hele indkomsten i samfundet).
Den liberale tænketank CEPOS har nu på baggrund Danmarks Statistiks personregistre beregnet gini-koefficienten for Danmarks 98 kommuner.
Opgørelsen viser, at Gentofte Kommune har den højeste gini-koefficient i landet, 42,3 procent efterfulgt af Rudersdal (38,2) og Hørsholm (36,9).
Den gennemsnitlige gini-koefficient for de 98 danske kommuner udgør 25,3 procent.

Under gennemsnittet

Til sammenligning har Syddjurs en gini-koefficient på 24,2 procent, mens den i Norddjurs er 23,7 procent. Begge Djurslandskommuner oplever altså en mindre grad af ulighed end den danske gennemsnitskommune.

Høje bruttoindkomster

Indtager Gentofte Kommune førstepladsen som kommunen med højeste gini-koefficient, gør den det samme, når det gælder højeste gennemsnitlige bruttoindkomst, 560.000 kroner. Landsgennemsnittet er på 307.000 kroner.
CEPOS-opgørelsen viser generelt, at kommuner med en høj ulighed også har en høj gennemsnitsindkomst og en lav ledighed.
Derfor stiller cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS, spørgsmålstegn ved om en en høj gini-koefficient er entydigt negativ for en kommune, når der netop er en sammenhæng mellem en høj grad af ulighed og høje gennemsnitlige indkomster og en lav ledighed.

Gini-koefficient (1) - Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken (2) - Gns. bruttoindkomst (3) - Kommuneskatteprocent (4) - udvalgte kommuner (2012-tal):

Gentofte 42,3 - 4,0 - 559.686 - 22,8

  • Aarhus 31,2 - 5,7 - 300.021 - 24,4
  • Syddjurs 24,2  - 5,4 - 300.027 - 25,3
  • Norddjurs 23,7 - 6,4 - 268.574 - 25,1
  • Randers 23,5 - 6,2 - 282.834 - 25,6
  • Odder 23,0 - 4,8 - 312.811 - 25,1
  • Skanderborg 22,9 - 3,8 - 343.245 - 25,7
  • Favrskov 22,7 - 4,5 - 317.882 - 25,7

Publiceret 03 December 2014 14:14