Fra årsskiftet er det slut med at kunne gå til skoletandlæge i Ryomgård. Tandklinikken ved Marienhoffskolen lukker. Arkivfoto

Fra årsskiftet er det slut med at kunne gå til skoletandlæge i Ryomgård. Tandklinikken ved Marienhoffskolen lukker. Arkivfoto

Skoletandlæge:

Slut med klinik i Ryomgård

Tandklinikken ved Marienhoffskolen lukker ved årets udgang. Fremover er der kun tandklinikker i Ebeltoft, Hornslet og Rønde

Af
Af Lars Norman Thomsen

En af de synlige konsekvenser af besparelserne i det kommende års kommunebudget er, at tandklinikken ved Marienhoffskolen lukker ved årets udgang. Den sidste klinikdag er fredag 19. december. De børn, der hidtil har gået til skoletandlæge på Marienhoffskolen, overflyttes automatisk til klinikken i Hornslet.
Politikernes beslutning ledsages af en årlig besparelse på 190.000 kroner.
Med den aktuelle kliniklukning er der fremover kun tre klinikker i kommunen: Ebeltoft, Hornslet og Rønde.

Tilbud om transport

Det kommunale tandplejetilbud koster ikke noget, men det er normalt forældrenes eget ansvar at sørge for transport. Der har dog været en tradition for at tilbyde kørsel til større skolebørn fra de skoler, der ikke har egen tandklinik.
"Den tradition holder vi fast i. Vi giver tilbud om kørsel til børn og unge fra 5.-9. klasse og brugere med særligt behov mellem Marienhoffskolen og Hornslet Skole," fortæller Karen Thagaard, leder af Syddjurs kommunale tandpleje, i en skrivelse til alle børn og forældre på Marienhoffskolen.
Tandplejen er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan et tilbud om transport kan arrangeres.
"Der bliver formentlig tale om buskørsel en gang om ugen, eventuelt kun hver anden uge afhængig af behovet. Vi regner med, at flere behandlere står klar, således at vi kan have op til 8-10 børn med hver gang, og forventer at den samlede varighed ikke overstiger 2 timer. Da alle indkaldes efter et individuelt behov, vil det ofte være børn fra flere klasser, der skal af sted sammen," fortæller hun i skrivelsen.

Håber på forældrene

Lederen af Syddjurs kommunale tandpleje forventer dog, at langt de fleste børn vil blive transporteret af deres forældre.
"Det har vi gode erfaringer med fra de skoler, der i dag fungerer uden egen tandklinik. Det er også vores positive erfaring fra den fælleskommunale tandregulering i Rønde, hvor brugere fra hele Djursland i dag modtager det specialiserede tandplejetilbud," lyder det i den omtalte skrivelse.

Frit valg

Der er frit klinikvalg, så de, der ønsker en anden klinik, skal blot give besked om valget til Syddjurs kommunale tandpleje, men være opmærksom på, at tilbuddet om transport kun gælder til klinikken i Hornslet for Marienhoffskolebørnenes vedkommende. 

Publiceret 02 December 2014 22:30