Debat:

Vil danskernes Dansk Folkepartis vej?

Af Carsten Bech, Folketingskandidat i Djurskredsen, Radikale Venstre, Herredsvej 3, 8410 Rønde:

"12 årige i fængsel, og flygtninge lejre i Libanon, og  Kenya. Det er emner Dansk Folkeparti har rejst, og LA er er hoppet med på vognen som medløbere. Først kriiminel lavalder på 12 år. Det vil blot gøre problemerne værre.
En kriminel lavalder på 12 år er ikke løsningen på uregerlige børn. Trusler om fængsel til dårligt fungerende 12 årige har ingen præventiv effekt snarere tværtimod, de øger status hos deres dårlige kammerater.
Derimod er konsekvensen af en kriminel lavalder på 12 år, at der kommer flere kriminelle, mere kriminalitet og flere ofre, fordi unge ved ophold i fængsler eller andre former for sikrede institutioner udvikler "asocial adfærd, asociale attituder og en negativ opfattelse af samfundet.
Al den viden vi har viser entydigt, at jo senere unge kriminelle bliver omfattet af det mere etablerede afsoningssystem, jo større er sandsynligheden for, at det lykkes for børn og unge at finde andre interesser, få en uddannelse og arbejde i stedet for at udvikle sig til professionelle kriminelle.
Selvfølgelig skal der tages hånd om de rodløse børn, der udøver vold og hærværk, men det skal ikke være via fængsel og retssager, hvor drevne forsvarsadvokater kan lære dem, hvad det er smart at svare. Opgaven med de utilpassede børn er ikke nem, men vi skal ikke fængsle børn.
Om flygtninge, hvor DF vil oprette lejre i f.eks. Libanon for de, der er flygtet hertil fra krigen i Syrien.
For det første kan det ikke lade sig gøre, men forslaget viser en speciel tankegang overfor andre.
Libanon har 4 millioner indbyggere og har taget mod næsten 2 millioner flygtninge. Kenya som også nævnes rummer verdens største lejr med ca. en ½ million flygtninge.
Danmark vil modtage cirka 20.000 flygtninge. Det er selvfølgelig en udfordring, men borgerkrigen i Syrien er en kæmpe katrastofe, hvor alle lande må bidrage, og Danmark har altid tidligere været kendt for at tager vores del af opgaven. Jeg kan godt se, at DF siger de vil hjælpe i nærområderne.
Men hvem kan huske at DF på noget tidspunkt er mødt frem med krav om mere nødhjælp. Tværtimod vil DF beskære ulandsbistanden med kr. 2½ milliard. Det er det rene hykleri. Jeg håber danskerne vælger en anden vej."

Publiceret 12 October 2014 10:23