Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat:

Vindmøller er også arbejdspladser

Af Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik A/S, Esben Schmidt, Apro Wind A/S og Brian Basse, Aalsrode Smede- og Maskinfabrik A/S:

"Debatten om opsætning af vindmøller i Norddjurs Kommune er meget mere end en debat for eller imod vindmøller. For det erhvervsliv som lever at vindmøllebranchen er der meget på spil, - mange arbejdspladser og megen omsætning.
Arbejdspladser på spil
Erhvervslivet på Djursland gør meget for at slå igennem i vindmøllebranchen, som producenter og som servicevirksomheder. Mest af alt for at sikre lokale arbejdspladser og sikre omsætning lokalt. Den Europæiske organisation for vind, EWEA, har opgjort, at for hver megawatt der produceres skabes der 15 arbejdspladser i forbindelse med produktion og opstilling af møllerne. Efter opstillingen er der desuden et antal blivende arbejdspladser til vedligeholdelse af vindmøllerne.
Norddjurs kommune har udpeget 6 nye opstillingsområder i vindmølleplanen. Hvis blot 3 stk. 3 MW møller opstilles i hvert område vil dette generere 810 arbejdspladser i produktions- og opstillingsfasen og 20 langsigtede arbejdspladser til drift og vedligehold af møllerne.
Ikke alt er lokalt
Vi ved naturligvis godt at ikke alt produceres lokalt – men meget gør. Store dele af vores omsætning kommer fra vindbranchen. Når vi er i dialog med kunder, der følger debatten om vind, og dermed også for og imod vindmøller, så har vi et positivt udgangspunkt at forhandle ud fra, hvis vi er en del af en kommune, hvor mange borgere ser vind og vindmøller som udviklingspotentiale for arbejdspladser og vækst.
Som udbydere af service- og reparationsydelser er det desuden en stor fordel at have et godt udvalg af nyere vindmølletyper i nærområdet, idet dette giver os adgang til at lære nye møllemodeller grundigt at kende, inden vi rejser ud i verden og reparerer.
Fylder i landskabet
- Naturligvis gør de det. Og de er ikke rare at have i baghaven. Men spørgsmålet er, hvor langt baghaven rækker. Kan man leve med dem, måske ligefrem vænne sig til dem? Kunne det være en yderligere løftestang for udvikling af vores kommune?
Når Havvind Aarhus Bugt A/S sætter 20 møller op, håber vi, at mange af de 1.280 arbejdspladser, som 3F har opgjort, at der skabes, kan falde på Djursland – tænk, hvis vi satte flere møller op..."

Publiceret 07 October 2014 15:20