Lars Klottrup opfordrer til, sammen med Anette Quist Busk, at glemme Dansk Industri og gå andre veje.

Lars Klottrup opfordrer til, sammen med Anette Quist Busk, at glemme Dansk Industri og gå andre veje.

Debat Syddjurs:

Stop med at please Dansk Industri

Af Anette Quist Busk og Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

Syddjurs Kommune vil op i den bedste tredjedel af DI’s erhvervsklimaundersøgelse. Vi ligger nemlig i bunden. Men giver en topplacering os flere kroner i kommunekassen? Vil en topplacering få flere virksomheder til at etablere sig i Syddjurs? 
Det er kun virksomheder indenfor Dansk Industris brancher, der er blevet spurgt i undersøgelsen. Så var det brancherne produktion, service, en gros, transport og rådgivere, Syddjurs skulle satse på i erhvervsudviklingen, så var det bare med at tage fat på at forbedre vores position i DI-undersøgelsen. 
Men det er ikke DI-brancher, vi skal satse på i følge den reviderede Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2014-16. På side 5 står der, at der allerede ligger ” … en strategi, der går ud på at rekruttere virksomheder og organisationer, der matcher kommunens styrkepositioner. Her kan man navnlig pege på naturen som en styrke for hele Syddjurs, men også uddannelsesmiljøet i Rønde udgør en lokal styrkeposition.” 
Erhvervshandlingsplanen fremhæver succesen med at få Danmarks Jægerforbund til at vælge Kalø som nyt hovedkvarter som et godt eksempel på, at Syddjurs Kommune aktivt har udnyttet sine styrkepositioner i rekrutteringsarbejdet. 
Vores kommunes styrkepositioner ligger langt væk fra specielt at appellere til DI’s brancher. I stedet for at sætte en masse panikhandlinger i værk, som der er lagt op til på Økonomiudvalgsmødet 2. oktober, skal vi først besinde os på, hvor vi vil hen. Det er af natur- og uddannelsesvejen. Vi skal glemme DI-undersøgelsen og sætte turbo på virksomhedernes kendskab til vores styrkepositioner, såsom naturen og uddannelsesmiljøet i Rønde.
De, der kender Alice i Eventyrland ved, at man først skal vide, hvor man vil hen, før man begiver sig på vej. 
Alice: Kunne du fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?
Filurkatten: Det afhænger af, hvor du skal hen.
Alice: Det ved jeg faktisk ikke.
Filurkatten: Så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger
 Vi får ikke flere kroner i kommunekassen ved at please DI. Kronerne kommer, når vi besinder os på vores styrker og ved, hvilken vej vi vil gå overfor virksomhederne, nemlig natur- og uddannelsesvejen."

Publiceret 26 September 2014 11:42