Debat Syddjurs:

Endnu en privat vuggesture/børnehave på vej i Ugelbølle?

Af Ole Kragelund, Rønde:

"Velkommen til en ny - privat - vuggestue/børnehave i Ugelbølle. Velkommen, fordi jeg går ud fra, at ansøgningen fra Tangvejen 3 bliver godkendt på mødet 29.9. i byrådets Udvalg for Familie og Institutioner, og derefter i det samlede byråd.

Se mere, herunder ansøgningen fra stifterne af den kommende institution, på www.syddjurs.dk.

Læs bl.a. i ansøgningen, at man ønsker at passe børn i alderen ½-6 år. Altså ikke kun i vuggestue-alderen, som i Syddjurs slutter, når barnet fylder 2 år og 9 måneder og dermed overgår til den lavere børnehave-takst.

Selv ser jeg ansøgningen som et udtryk for manglen på børnehave- og vuggestue-pladser i Rønde- og Ugelbølle-området. Både en mangel her og nu, men også i de kommende år, når kommuneplanens "blå bånd" folder sig ud med mange hundrede nye boliger langs Århusvej, på strækningen Rønde-Rodskov.

Sagen om den ny private daginstitution - den 7. i Syddjurs - er også udtryk for, at byrådet stadig ikke lever op til sin forpligtelse efter paragraf 4, stk. 1 i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (også kaldet dagtilbudsloven).

Lovens paragraf 4 stk. 1 citeres her i fuld ordlyd:

"§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud, herunder det nødvendige antal pladser i dagtilbud 30 timer om ugen til børn omfattet af § 11, stk. 5, samt andre socialpædagogiske fritidstilbud."

Så hvornår opretter KOMMUNEN mon nogle flere vuggestue- og børnehavepladser her i Rønde???

Eller vil byrådet også her afvente, at nogle PRIVATE - ligesom i Ugelbølle og Mørke - selv gør brug af samme lovs paragraf 19, stk. 4, som lyder:

"Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution."


Publiceret 26 September 2014 09:45