Hovedvejen gennem Auning er udfordringen, når det gælder en samling af bymidten.

Hovedvejen gennem Auning er udfordringen, når det gælder en samling af bymidten.

Omfartsvej eller ej - forslag til udvikling af Auning Midtby

Præsentation i tirsdags af forslag til udvikling af Aunings bymidte

Af
Anette Bonde

Planerne for udviklingen af Auning Bymidte kom et lille skridt videre tirsdag aften i denne uge. Her præsenterede Norddjurs Kommune de forslag, der er blevet udarbejdet af kommunen og borgerne i fællesskab, siden projekt Matchmaking Auning blev lanceret i 2012. Siden har der været holdt offentlige møder med ideudvikling og præsentation af forslag.

Binde centrene sammen

Tirsdagens møde var en slags status, hvor tre forslag af forskellig rækkevidde og omfang blev ridset op. Knap 20 var mødt op, og bagefter kunne de kommentere.
Fælles for forslagene var, at de to/tre handelsområder i Auning skal bindes bedre sammen. Og ligningens ubekendte var omfartsvejen - kommer den eller ej? Hvis den kommer, kan den tunge trafik ledes uden om Auning, og så kan eksempelvis en rundkørsel i bymidten, grøn beplantning, flytning af et par af husene etc. opfylde målet.
Intet er helt sikkert endnu, men meget taler for, at den kommer. I hvert fald blev partierne i det seneste trafikforlig på Christiansborg enige om at afsætte penge til at undersøge muligheden.
Bjarne Nielsen havde om eftermiddagen været til møde om infrastruktur på Djursland afholdt af Djurslands Erhvervsråd og med deltagelse af tre folketingspolitikere. Her blev vejen talt med som en sandsynlig kommende del af vejnettet på Djursland.
Ligesom mange andre er han ikke udelt glad for tanken om en omfartsvej.
“De to hovedbyer i Norddjurs har hver sin udfordring. For Grenaa gælder det om at trække folk til byen, og for Auning er den største udfordring at få folk til at stoppe, når de kører gennem byen.”

Bind byen sammen

Udviklingschef i Norddjurs Kommune Helen Rosager, pegede på, at det uanset omfartsvej eller ej er vigtigt at binde bydelene sammen. Hun mente, at man er på rette spor med at åbne mellem de to byfelter og vælte huse, at få bedre p-forhold, gøre byen grønnere, lave udendørs opholdssteder med mere. Hun nævnte også, at trafikanterne skal ind gennem byen,
Henning Millard var ikke sikker på, at det vil være nødvendigt med den busterminal, der er tegnet ind. Han efterlyste også bedre mulighed for venstresving ind til Centervej for trafikanter fra vest.
Palle Mortensen anbefalede også endnu en tilkørsel til Centervej. Han pegede desuden på, at p-pladser tæt på bymidten vil samle centrene.
“Når folk stiger ud af bilen, handler de både det ene og det andet sted.”

6 mio. og fem år

Næste skridt er udarbejdelse af et program, der i starten af 2015 skal sendes til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det kan udløse et tilskud på 2 mio. kroner under forudsætning af, at Norddjurs kommune selv finder det dobbelte. Hvis ministeriet siger ja, vil der være fem år til at gennemføre planerne.
Kirsten Bjerg, udviklingsafdelingen, konkluderede, at der således vil være 6 mio. at gøre godt med i første omgang, hvis Norddjurs Kommune kan finde deres andel i budgettet, men at der også skal søges midler andre steder.

Projekt Matchmaking Auning dækker over en række initiativer, som med Auning som hovedby har til formål at styrke lokalområdet omkring Auning, Allingåbro, Vivild, Ørsted, Nørager og Gjesing. Ved mødet nævntes særlige Auning-initiativer, blandt andet de eventuelt kommende 25 parceller øst for Auning, tilskud til Kulturværkstedet og sommerens 150 års vejfest, asfaltering af banestien, broer til Gl. Estrup, kløverstier, cykelstier, forbedring af velkomstfaciliteter i Auning Idræts og Kulturcenter og overbygning på Auning Skole.

Publiceret 26 September 2014 15:00