I fremtiden vil der komme mere regn om vinteren og mindre om sommeren, men så til gengæld med kraftigere byger, når det regner.

I fremtiden vil der komme mere regn om vinteren og mindre om sommeren, men så til gengæld med kraftigere byger, når det regner.

Borgerne skal høres om klima- og spildevandsplan

Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan sendes i offentlig høring fra 3. - 29. september

Af
Anette Bonde

Fremtidens vejr vil opføre sig anderledes end i dag. Havvandstanden vil stige langs kysten, og i mange områder forventes der også ændringer i grundvandsspejlet. Der vil komme mere regn om vinteren og mindre om sommeren, mens der om sommeren kommer både tørke og kraftigere byger, når det endelig regner.
Det er Norddjurs Kommune ved at forberede sig på, og to nye planer sendes nu i offentlig høring: en Spildevandsplan og en Klimatilpasningsplan. De er udarbejdet sideløbende for at sikre en koordinering mellem dem. Høringsfasen løber fra 3. september til 29. oktober. Planerne kan findes på kommunens hjemmeside.

Klima og kloak

Fremtidens vejr vil opleves varmere og ind imellem vådere med ekstreme vejr-situationer. Det er det, Klimatilpasningsplanen skal tage højde for med løsninger på, hvordan vi forbereder os på konsekvenserne af de kommende klimaforandringer. Høringen er en del af processen, hvor det skal besluttes, hvilke handlinger, der skal have højeste prioritet.
I Norddjurs' nye spildevandsplan har omlægning af rørsystemer fra fælleskloak til separatkloak højeste prioritet, så spildevand og regnvand skilles ad i fremtiden. Det vil minimere risikoen for forurening af vandløb, søer og hav, fordi der vil ske færre udløb fra overbelastede kloakledninger. Det forventes, at omkring 1000 ejendomme i byområder skal have separeret spildevand og regnvand.
Spildevandsplanen og planen for klimatilpasning er knyttet til hinanden fordi, oversvømmelses-problemer ofte kan håndteres ved spildevandsmæssige tiltag.

Offentlig høring

Sammenhængen mellem de to planer gør, at de sendes i offentlig høring samtidig.
”Ved udarbejdelsen af en klimatil-pasningsplan og en spildevandsplan har vi nu et solidt fundament at gå videre med. Vi har været meget bevidste om, at planenerne skulle laves i et tæt og konstruktivt samarbejde med AquaDjurs og jeg synes, vi har opnået to, gennemarbejdede forslag”, siger Jens Meilvang, formand for Miljø og teknikudvalget.

Publiceret 02 September 2014 09:00