Debat Norddjurs:

Lokalpolitik som vinden blæser

Af Mads Nikolajsen (SF) i Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Vindmølleplanlægning i Norddjurs udvikler sig til en parodi. Det kaotiske kommunalbestyrelsesmøde 19-8 om en konkret ansøgning udenfor Ålsrode endte i udsættelse og et initiativ for nye principper for vindmølleplanlægning i Norddjurs. På et uklart forslag fra S og V. Borgmesteren oplyste også, at han vil igangsætte ny planlægning for eksisterende ansøgninger og projekter, der er i gang.
I foråret blev Hevring mølleplanerne udsat. Nu bliver alle planer vistnok udsat.
Det virker som om S følger V. Og som om V ikke ved, hvor de vil hen.
Nu aner ingen, hvor de står. Hverken bekymrede beboere eller borgere aktive for opstilling eller ansøgere.
SF i Norddjurs ser positivt på vindmøller på land på udvalgte og godkendte placeringer. Hvor skrappe miljøregler med støj, skygge og landskab m.v. kan overholdes. SF har som øvrige partier i Norddjurs sagt ja til den gældende vindmølleplan. Norddjurs har lokaliteter, der er egnede til denne grønne omstilling. I hvert projekt vil SF gå kritisk ind og vurdere vilkårene før et ja eller nej i disse svære sager.
Jeg vil opfordre S og V til at fortælle, hvad de vil. Vil I bremse alle projekter? Så fortæl ansøgere og modstandere og tilhængere det. Vil I gennemføre nogle, så fortæl hvorfor I sætter hindringer i vejen. Hvis I har nye kriterier for opstilling, så fortæl dem til en undrende omverden."

Publiceret 25 August 2014 10:51