Debat:

Værditabsordningen både unfair og udemokratisk

Til kommunalpolitikerne i Norddjurs Kommune

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro:

"Det glæder mig, at en, stort set, enig kommunalbestyrelse på mødet den 19.08.2014 valgte, at følge Borgmesterens forslag om at udsætte punkt 12: Beslutning om igangsætning af planlægning for opstilling af vindmøller vest for Ålsrode.
Mange har hørt om Værditabsordningen.
Den sikrer naboer til nye vindmøller ret til erstatning, såfremt værdien af deres ejendom forringes som følge af opførelse af nye vindmøller.
Den nye udsættelse giver mulighed for at sætte sig yderligere ind i, hvorledes værditabsordningen fungerer.
Her er lidt flere oplysninger, for:
- ved du, at ejerens krav på dækning af værditab af en "påvirket ejendom" skal anmeldes inden vindmøllen er opstillet...?
- ved du, at i tilfældet med vindmølleområdet Hevring Ådal skulle naboer, der er bosiddende indenfor en afstand af seks gange møllens totalhøjde, anmelde krav senest den 22. november 2012 kl. 16.00?
- ved du, at alle øvrige naboer skulle anmelde krav samt deponere et gebyr på kroner 4.000,- senest den 22. november 2012?
Med andre ord betyder det, at du som vindmøllenabo skal have råd, for at du kan få ret til erstatning for værditabet på din ejendom...
Kendte du disse regler, før jeg gjorde opmærksom på dem?
Kun et fåtal af borgerne i vindmølleområdet Hevring Ådal kendte dem.
Af de borgere, der kendte til reglerne, var det desværre ikke alle, der havde råd til at bevare retten til erstatning.
4000 kr. i gebyr er nemlig en stor udskrivning for mange mennesker...
De borgere, der ikke havde råd til at betale 4000 kr., samt alle de borgere der ikke kendte til reglerne, får ingen kompensation for den værdiforringelse deres bolig bliver udsat for. Samtidig må de leve med risikoen for at blive stavnsbundet, fordi ingen vil bo tæt på kæmpemøller på grund af usikkerheden omkring sundhedsfaren ved lavfrekvent støj.
Det er unfair og udemokratisk, at disse mennesker ikke længere har mulighed for at søge om erstatning, selvom værdien af deres ejendom forringes som følge af opførelse af nye vindmøller.
Vindmølleopstilleren tilgodeses - også i denne sammenhæng - i ekstrem grad ved, at naboerne skal anmelde krav og betale et højt gebyr flere år før, det overhovedet er besluttet, om der skal opstilles vindmøller. De økonomisk dårligt stillede naboer, og de naboer, der ikke havde overskuddet eller evnerne til at sætte sig ind i reglerne, de bliver endnu dårligere stillet, da de ikke har haft muligheden for at bevare retten til erstatning.
Er det en fair behandling af vindmøllenaboer i din kommune?
Der er mange gode grunde til at stemme NEJ til kæmpevindmøller her i Norddjurs.
En af dem er, at du ikke vil være medansvarlig for, at mange borgere bliver behandlet unfair og udemokratisk med det resultat, at deres ejendom taber i værdi, og de ikke længere har ret til at søge erstatning.
Alle kommunalpolitikere er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger på 50800573."
 

Publiceret 21 August 2014 20:00