Kommentar:

Hvert år ved denne tid

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Budget-mytomanernes storhedstid er hver år i august, når Syddjurs Kommunes direktion helt efter sædvane smider et af politikerne bestilt budgetkatalog ud i det offentlige rum med gennemregnede forslag på, hvad konsekvenserne bliver økonomisk af en lang række forskellige tiltag lige fra lukning af en overbygning på en skole til besparelser på kaffeindkøb på rådhuset.
Alle mulige og umulige forslag, der kan være med til at bringe kommunen i økonomisk balance. Altså: budgetkataloget er direktionens oplæg til et budget i balance, men herefter er det op til politikerne at sætte deres fingeraftryk og vende og dreje tingene alt efter politisk opfattelse.
Mytomanerne forveksler altid budgetkatalogets mange forslag med den skinbarlige sandhed og virkelighed, og det får dem til at råbe op om, at nu er verden da gået af lave, og politikerne er de største fjolser i denne verden. Nu går den ikke længere af hensyn til den offentlige mening. Åbenhedens pris er stor og bøvlet.
Sådan er det hvert år, som det er med '90-års-fødselsdagen'  Nytårsaften på landsdækkende TV med butleren James og Miss Sophie.
Sandheden er, at budgetkataloget ene og alene er et katalog, som navnet siger, som politikerne har bestilt af direktionen for at have noget at forholde sig til i forhold til den virkelighed og de økonomiske udfordringer, som de skal beskæftige sig med, når de lægger det kommende års budget og budget for overslagsårene 2016-2018.
Nogle af forslagene i budgetkataloget får som regel gang på jord, andre er så langt ude i hampen, at det ville være politisk selvmord og føre til ragnarok at gennemføre dem.
Enkelte politikere og borgere har allerede været ude i det offentlige rum for at sende prøveballoner op, men det er reelt først efter det årlige budgetseminar torsdag og fredag i denne uge, at borgerne får det første konkrete indblik i, hvad politikerne pønser på, når de har fået et overblik over, hvad der skal til for at bringe indtægter og udgifter i balance.
Følg med på politikernes facebook-sider hen over weekenden . Mange af dem benytter sæd-
vanen tro dagene efter budget-seminaret til at kommentere diverse borgerforespørgsler på deres tråd.
Eller følg med på syddjurs.lokalavisen.dk, hvor vi følger op på torsdagens og fredagens forløb.
Der er dog langt til, at det endelige budget skal være klappet og klart. Skæringsdatoen er 15. oktober 2014.

Publiceret 21 August 2014 17:18