Debat Syddjurs:

Børn med særlige behov - grim besparelse på vej?

Af Bodil Nielsen, TR - på vegne af Specialpædagogisk Team, Syddjurs Kommune:

"Vi, fra Specialpædagogisk Team, bliver berørt af de besparelser som Budget 2015 lægger op til på vores område. 
I mandags blev 2 af vores kolleger indstillet til afskedigelse på formodning om, at budgettet bliver vedtaget - jvf. løbenummer 11-R-8A i Budgetkataloget. Vi blev rystede over at kunne se i Budgetkataloget, ved dialogmødet, at vi er indstillet til at skulle spare ydereligere 1 million. I alt 34,1 procent besparelse på vores område.

Det kan betyde, at vi skal reduceres med yderligere 2-3 kolleger fra vores team. Det betyder, at vi i så fald er 6 specialpædagoger tilbage til løse opgaver omkring børn med særlige behov i kommunens 24 daginstitutioner og dagplejen. 
Argumentet for besparelsen er blandt andet, at demografien for børneområdet er faldende. Vi mener ikke nødvendigvis, at der derfor er færre børn med særlige behov. Vi kan se, at der for hver visitation bliver sendt færre afslag, men der bliver i nogle tilfælde også givet færre timer end tidligere til at løse de enkelte opgaver. 
I foråret blev det indstillet fra FI-udvalget, at Specialpædagogisk Team skulle bestå i sin nuværende form. 
Vi kan blive bekymrede for konsekvenserne af de eventuelle besparelser - både for børn med særlige behov, de andre børn og institutionerne. Vi skal være den tidlige forebyggende indsats for 0-6 års området i kommunens institutioner og i dagplejen. Vi skal medvirke til at inkludere børn med særlige behov. Herudover yder vi bl.a. støtte og vejledning til forældre og institutionspersonale, og samarbejder med PPR omkring de enkelte børn/børnegrupper. 
Konsekvenserne ved besparelserne på vores område kan, som vi ser det, betyde at:

  • Kommunen og institutionerne mister værdifulde faglige kompetencer såsom faglig ekspertviden, faglig sparring og inspiration til institution og forældre. Konsekvensen kan være, at kommunen skal ud og indhente/købe disse ydelser.
     
  • Såfremt børn med særlige behov ikke får støtte, vil deres muligheder for at indgå i fællesskabet besværliggøres. Børnenes muligheder for udvikling af personlige kompetencer vil også blive forringet, da mange institutioner giver udtryk for, at de ikke magter opgaven med de ressourcer de har. 
  • De øvrige børn vil også kunne mærke, hvis der ikke tildeles ressourcer til børn med særlige behov. Det vil betyde at personalet i institutionen kommer til at bruge mere tid på børn med særlige behov, og dermed mindre tid sammen med de øvrige børn. 
  • Vi er i gang med at udarbejde en ny struktur, som støtter op om kommunens visioner om, at alle børn har ret til at blive en del af fællesskabet og kan blive i nærmiljøet. Derfor skal alle i Specialpædagogisk Team til efteråret på en inklusions-vejlederuddannelse,(bevilliget fra Kompetencefonden), hvor vi vil blive klædt på til at kunne varetage vejledning og implementering af inklusion.
Hvordan vil I som politikere sikre, at børn med særlige behov får den støtte, som sikrer dem den bedst mulige trivsel og udvikling? 
Hvordan vil I som politikere sikre, at institutionerne får tilstrækkelig faglig viden til at inkludere børn med særlige behov, og samtidig have ressourcer til at dække de andre børns behov? 
Hvordan vil I som politikere sikre den tidlige forebyggende indsats? - herunder vejledning til forældre og institution."

Publiceret 21 August 2014 22:00