Nyt naturområde med sø og stier på vej i Ørsted. Foto: Norddjurs Kommune.

Nyt naturområde med sø og stier på vej i Ørsted. Foto: Norddjurs Kommune.

Sø og nye stier midt i Ørsted takket være regnvand

Samarbejde mellem Aqua Djurs og Norddjurs kommune resulterer i nyt naturområde

Af
Anette Bonde

En jævnt kedelig græsmark i Ørsted forvandles snart til et bynært og værdifuldt naturområde med mange plante- og dyrearter og med sti-forbindelser på kryds og tværs.
Det sker i forbindelse med at Aqua Djurs skal i gang med at skille regnvand fra kloakvand i Ørsted. I den forbindelse skal der sikres områder, hvor det overskydende regnvand kan samles uden at lave oversvømmelser. Det er således planen at der skal laves en stor sø i Tangkæret nord for Skytevej.
Gravearbejdet går i gang i september og forventes færdigt i november.

Stier ud og ind

Norddjurs Kommune har hidtil ejet størstedelen af Tangkæret, hvor store dele af området er udpeget som beskyttet og værdifuld natur. Det betyder, at der skal laves erstatningsnatur for det areal, der inddrages i forbindelse med udgravningen. Erstatningsnaturen kommer til at ligge mellem den kommende sø og Skyttevej, ved siden af pladsen til byens Sankt Hans bål.
Forbindelsen til byens centrum opstår ved, at kommunen for nylig har tilkøbt den rest jord, der manglede for at kunne skabe forbindelse til Ørsted bymidte.

Dialog om stiforbindelse

Hele naturområdet bliver forbindelseslinje til Stenalt herregårdslandskab og skoven vest for Ørsted.
En stiforbindelse til Ørsted bymidte er også en mulighed. Det er der et ønske om både fra på Tangkærcentret, i de lokale institutioner og blandt byens borgere. Når søen er færdig til november, vil det derfor ske med indvielse og dialog om de fremtidige stiforbindelser.
Ørsteds borgere vil blive involveret i planlægningen af de fremtidige stiforbindelser. Jens Meilvang, formand for Natur og miljø, ser frem til det kommende planlægningsarbejde.
”Det er utrolig vigtigt, at den endelige planlægning af stierne sker på naturens vilkår i så tæt et samarbejde med byens borgere som muligt. Jeg håber, at mange vil komme med input og deltage i dialogen om det fremtidige naturområde og dets stiforbindelser.”

Publiceret 21 August 2014 12:30