332 procent af de arbejdsdygtige i Norddjurs pendler ud af kommunen hver dag på arbejde, men hvor mange af dem som har glæde af det forhøjede befordringsfradrag, kan SKAT ikke oplyse. Arkivfoto.

332 procent af de arbejdsdygtige i Norddjurs pendler ud af kommunen hver dag på arbejde, men hvor mange af dem som har glæde af det forhøjede befordringsfradrag, kan SKAT ikke oplyse. Arkivfoto.

Hvor mange Norddjurs-pendlere har gavn af skattefordel?

Ingen ved præcist, hvor mange borgere i Norddjurs som reelt har gavn af det højede befordringsfradrag, der er tildelt en række såkaldte yderkommuner

Af
Af Lars Norman Thomsen

Norddjurs Kommune har været med på det første hold af yderkommuner, hvor pendlere, bosat i kommunen, har fået adgang til forhøjet befordringsfradrag.
Det forhøjede befordringsfradrag indebærer, at pendlere, der bor i en af yderkommunerne og pendler mere end 120 kilometer dagligt, får beregnet befordringsfradraget med den fulde sats for kørsel over 120 km dagligt (2,10 kroner/kilometer i 2014).
For pendlere i andre kommuner, for eksempel Syddjurs som er en typisk pendlerkommune, beregnes befordringsfradraget for kørsel ud over 120 kilometer dagligt med halv sats (1,05 kroner/kilometer i 2014).

Ni nye føjet til listen

I forbindelse med aftalen om Vækstpakke 2014 er aftaleparterne enige om at ændre reglerne, så flere pendlere får gavn af det forhøjede befordringsfradrag. Tankegangen bag er, at det vil kunne bidrage til at fastholde pendlere i yderkommuner, men også at motivere flere til at søge arbejdsmæssige græsgange længere væk fra hjemstavnen.
I alt vil 9 nye kommuner fra 2015 få gavn af det forhøjede befordringsfradrag,
Ordningen udløber efter planen med udgangen af 2018, men man kan som udgangspunkt anvende reglen i syv år fra det tidpunkt, hvor man fik ret til det forhøjede fradrag.

SKAT kender ikke betydningen

Lokalavisen har forespurgt i Skatteministeriet, hvor mange pendlere, der er omfattet af ordningen i Norddjurs. Herfra er der blevet henvist til SKAT, men heller ikke det gav bonus.
"SKAT ligger desværre ikke inde med de tal du efterspørger," skriver Anne Marie Berså fra SKAT i en mail til Lokalavisen.
Et kig i Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden i juni 2014 kommer svaret nærmere. I et bilag fremgår det nemlig, at 32 procent i den arbejdsdygtige alder pendler ud af kommunen hver dag, mens 22 procent af arbejdspladserne i Norddjurs er besat med såkaldte indpendlere. Borgmester Jan Petersen (S) henviser til tallene, men han kan ikke sige, hvor mange af udpendlerne, som kører til Randers, Aarhus eller længere hver dag.
"Et præcist svar på dit spørgsmål vil formentlig betyde, at man skulle ind på hver aktuel borgers årsopgørelse, og det tal tror jeg simpelthen ikke, du kan finde i nogen statistik," vurderer borgmesteren.

Publiceret 21 August 2014 16:43