Kommentar:

Målet er det gode liv

Dette er den 7. og sidste kommentar om Fremtidens Djursland, som forskellige politikere i Norddjurs og Syddjurs har givet deres bud på i løbet af sommerperioden i Lokalavisen i Nord og Syd.

Af
Af Christian Haubuff (S). Byrådsmedlem

Syddjurs Kommune

Snak ?og gode hensigter er ikke nok - der skal handling til.
?For at opnå det man gerne vil, må man beslutte hvad målet er. Lave en strategiplan for hvordan man vil nå målet, prioritere og beslutte handlingerne. Der skal aftales, hvem der gør hvad, arbejdes hårdt og vedholdende, og relevante relationer skal inddrages. Fokus skal holdes til målet er nået. Det gælder i det civile liv og det gælder i det politiske liv, når vi vil sikre en god fremtid for borgerne på Djursland.
?I kampen for at fastholde og udvikle det gode liv på Djursland er det vigtigt, at vi forsøger at skabe politisk enighed om målet, prioriteringerne, handlingerne og får lavet en strategiplan. Først når det for alle interessenter står printet i neon hvor målet er, kan vi spille sammen og opnår dermed de bedste muligheder for at score.
Den optimale støtte fra regionsmedlemmer og folketingsmedlemmer valgt på Djursland kan vi først forvente at få fuldt ud, når vi som kommunalpolitikere har udført et gennemarbejdet forarbejde.
Der skal arbejdes sammen på Djursland for at fastholde, udvikle og skabe vækst.
?Selv tror jeg på, at fremtidens Djursland er et samarbejdende Djursland, hvor det gode liv leve. Et Djursland, der har markeret sig ved at være en del af Stor Århus. En del af Stor Århus, hvor det er yderst attraktivt at leve, bo og have et aktivt fritidsliv til vands, til lands og i luften. Et område med ren luft og herlige - naturlige - naturoplevelser. Et Djursland med trygge og gode opvækstmuligheder for børn og unge og med rige muligheder for en attraktiv seniortilværelse. Der skal være en optimal infrastruktur, da vi i udtalt grad vil være arbejdskraft opland til Århus. Motortrafikvejen skal opgraderes til motorvej til lufthavnen i Tirstrup. Der skal indsættes en form for shuttlebusser fra letbanestationer til Rønde og Ebeltoft. Der skal oprettes en Superbus rute til Århus fra Ebeltoft. Djursland skal have en stærk erhvervsprofil suppleret med en strategiplan. Det er vigtigt at arbejde for at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Turistpolitikken skal opprioriteres og profilering og markedsføring skal styrkes. Djursland skal stå stærkt i forbindelse med Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Der skal arbejdes på at omfartsvejen ved Ebeltoft gennemføres og dermed styrke Molslinien, mindske pendlertid og øge tilgængeligheden i og omkring Ebeltoft. Flere eksperter i markedsføring har givet udtryk for, at Ebeltoft er kendt i ind- og udland og at en øget markedsføring af Ebeltoft vil tiltrække og gavne hele Djursland. Den længe efterspurgte bynære strand i Ebeltoft skal etableres.
?Jeg håber at Djurslands fremtid er et stærkt samarbejdende Djursland med sunde borgere, der lever det gode liv, og kommunalpolitikere, der arbejder strategisk og er handlings- og resultatorienterede og skaber udvikling i alle lokalområder på Djursland.

Publiceret 08 August 2014 10:42