Inger Therkildsen, der her ses sammen med Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V), under valgkampen forud for Kommunalvalget i november 2013, er et godt bud på en ny kasserer i Liberal Alliance Norddjurs-Syddjurs. “Jeg skal have en snak med hende om det,”?siger lokalformand Niels Farver. Alternativet er, at Mads Færgemann, Ebeltoft, bliver kassemester. Foto: Lars Norman Thomsen

Inger Therkildsen, der her ses sammen med Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V), under valgkampen forud for Kommunalvalget i november 2013, er et godt bud på en ny kasserer i Liberal Alliance Norddjurs-Syddjurs. “Jeg skal have en snak med hende om det,”?siger lokalformand Niels Farver. Alternativet er, at Mads Færgemann, Ebeltoft, bliver kassemester. Foto: Lars Norman Thomsen

Liberal Alliance har skiftet ud i bestyrelsen i tavshed

Kasserer blev stemt ud af bestyrelsen på ekstraordinær generalforsamling før sommerferien

Af
Af Lars Norman Thomsen

Liberal Alliance har ikke just udbasuneret, at den lokale partiforening på Djursland, der lyder navnet Liberal Alliance Norddjurs-Syddjurs, før sommerferien havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
Den blev afholdt 19. juni i Rønde Idrætscenter, kan man læse på Liberal Alliances facebook-site, men noget referat foreligger ikke.

Kritik af formanden

Liberal Alliances lokalformand Niels Farver, Vistoft, forklarer, at han på grund af sommerferien ikke har haft tid til at lægge et referat ud om den ekstraordinære generalforsamlings forløb på partiets facebook-site, da Lokalavisen søndag fangede ham på en mobiltelefon på vej hjem fra ferie.
"Vi havde i foråret 2014 en tvist i bestyrelsen med vores daværende kasserer Mona Strømberg, som i diverse mailkorrespondancer udtalte kraftig kritik af min måde at være formand på," fortæller Niels Farver.
"Kritikken gik meget på, at jeg bare bossede tingene igennem og ikke tog hensyn til den øvrige bestyrelse."
Kasserens udtalte kritiske mails tvang Niels Farver til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling for at få medlemmernes opbakning til sit og bestyrelsens mandat.

Farvel til Strømberg

14 med medlemsbevis dukkede op og gav deres opbakning til formanden.
Kasserer Mona Strømberg var selv tilstede.
"Det synes jeg var flot af hende," siger Niels Farver.
Velsagtens fordi det lå til , at baglandet ville støtte formanden og gøre op med kassereren. Sådan kom det også til at forløbe.
Mona Strømberg måtte forlade sin post i bestyrelsen, og i stedet blev Inger Therkildsen, Rønde, nyvalgt.
Inger Therkildsen er indehaver af Kalø Taxi og en af frontkæmperne i det, der i folkemunde i 2012-13 blev døbt "taxa-sagen i Syddjurs".
Hun er tidligere medlem af Venstre.
Liberal Alliance benyttede også den ekstraordinære generalforsamling til at skifte ud på næstformandsposten.
Det var mindre dramatisk. Bjarne "Campingfatter" Nielsen, Auning, afløste Bent Hovalt Bertelsen,  Ørsted, fordi denne som storkredsformand for Liberal Alliance i Østjylland ikke kan have plads i en lokalbestyrelse.
Søren Kjær, Ørsted, har overtaget Bent Hovalt Bertelsens plads i lokalbestyrelsen.

Fortsat kredskasserer

Mona Strømberg, som bor i Ebeltoft, er træt af, at det kom så vidt, at der måtte en ekstraordinær generalforsamling til.
"Det er korrekt, at jeg var rimelig barsk i et par mails, hvor jeg kritiserede formanden for at træffe beslutninger uden, at hele bestyrelsen var blevet hørt," forklarer Mona Strømberg.
"Men i min verden kunne vi have talt om tingene på et bestyrelsesmøde. Det ville formanden imidlertid ikke, og derfor indkaldte han til en ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg nægtede at afgive mit bestyrelsesmandat frivilligt og så reelt blev smidt ud af bestyrelsen."
Mona Strømberg fortsætter som storkreds-kasserer i Liberal Alliance  Østjylland  og har ingen planer om at forlade partiet.

Publiceret 06 August 2014 17:33