Debat Syddjurs:

Skat-skat ikke

Af Per Zeidler (LA), byrådsmedlem. Gruppeformand for LA i Syddjurs.Folketingskandidat for LA Djurs/Østjylland

På det sidste byrådsmøde i juni før sommerferien kom der et forslag fra Enhedslisten om at sætte den kommunale skat op med 0,2 % svarende til en ekstra skat på 12 mio. kr. I første omgang er det en forespørgsel om at kunne få lov, men som efterhånden dreven politiker ved jeg godt, hvad dette indebærer. Hvis vi får lov, bliver dette også en realitet. Flertallet med alle fra den røde side men også DF ( DF kæmper jo for at være de rigtige socialdemokrater) stemte for ansøgningen. Altså en 14-13 afstemning.
Liberal Alliance kan overhovedet ikke se fidusen i at skatten skal sættes op med 12 mio. kr.
At sætte skatten op, er det samme som at sige, at vi i byrådet ikke er vores opgave voksen i forhold til at drive kommunen med de allerede eksisterende penge som er til rådighed.
I forvejen bruger Syddjurs ca. 43 mio. kr. mere om året generelt set i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Vi har som vanligt en udfordring med at skal finde 50 mio. kr. for at få balance i regnskabet, men vi skal ikke vælge aflad, fordi det er det nemmeste.
Derfor er det vores opfattelse, at vi har de penge som vi skal have i kommunen, men at de skal bruges bedre. Vi er også af den opfattelse, at der til stadighed er områder i kommunen, hvor vi ikke har optimeret driften helt endnu. Til sammenligning bruger Favrskov kommune 600 kr. mindre pr. borger i administration eller godt 24 mio. kr. mindre end Syddjurs. Det er der sikkert mange gode forklaringer på, men hvorfor er det sådan?
Alle i byrådet er enige om, at vi er i konkurrence med andre kommuner om bosætning og erhverv og skal skabe bedre betingelser for disse. Vi er i forvejen også meget dyrere når det kommer til skat og grundskyld. Vores nabokommuner Norddjurs har en kommune skat på 25,10. Og en grundskyld på 34 pro. Favrskov 25,70 og grundskyld på 24,30 og endelig Århus med en skat 24,40 og en grundskyld 24,58.
Det giver derfor ingen mening at sætte vores skatteprocent op fra 25,70 til 25,90 eller meget tæt på de 26 % og med en grundskyldpromille på 33,80 eller tæt på maksimum. I dag er vi godt 2 % dyrere end Århus på skat når man lægger skat og grundskyld sammen. Undskyld mig, hvor er det lige vi skal trække kommende bosætning fra. Alle ved, at det er Århus der er vækstmotoren.
Grundskylden stiger markant i Syddjurs de kommende 5-6 år, således stiger en husejer i gennemsnit med næsten 3000 kr. om året i grundskyld i år 2020. Dette sammenholdt med at vandledningsafgiften er 8 kr. dyrere med pr. m3, og at vi i harmoniseringens hellige navn lige har privatiseret ex, antal husejeres veje med øgede udgifter for dem.
Vi har svære forhandlinger forude med vores budget, men vi skal ikke købe aflad ved at sætte skatten op og ikke være vores ansvar bevidste i forhold til den omverden vi er en del af og som vi skal konkurrere i mod. Så svaret fra LA var et nej til ansøgningen. Hvordan det kommer til at gå med budget 2015 får vi at se. Vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for ikke at få en skattestigning som SF, SOC. Ø og DF. gerne vil.
En anden spændende ting er jo, at Venstre i Folketinget igen igen har lagt navn til en vækstpakke som betyder øgede udgifter for den enkelte dansker. En forøgelse af bundskatten med 0,28 % for alle og en stigning på 5 øre på i forvejen en af de højeste elpriser i verden. Venstre mener det er en god plan. I liberal Alliance mener vi, at det en direkte hån overfor den almindelige borger. Særligt når Venstre i et stykke tid har snakket om at lempe skatte i bunden. Det giver jo ingen mening. Spændende om Venstre i Syddjurs og vores Borgmester Claus Wistoft her i vores kommune i sidste ende stemmer for en yderligere skatteforhøjelse når nu flertallet vil dette. En Borgmester og hans parti skal vel kunne gå ind for det samlede budget.

Publiceret 19 July 2014 08:49