Den tidligere købmandsbutik i Øster Alling.

Den tidligere købmandsbutik i Øster Alling.

Debat Norddjurs:

Årevist forfald i bybilledet uden at huset rives ned

Af Orla Lund, Øster Alling

Det forlød i foråret at ejendommen Hovedgaden 37 i Øster Alling, der tidligere har huset en købmandsbutik, ville blive revet ned inden sommerferien – i år formodes!! I skrivende stund står huset der stadig. Der svæver forlydender om at ejeren på forskellig måde obstruerer kommunens beslutning om nedrivning.
Hele denne sag startede 26. oktober 2008, hvor Øster Alling forsamlingshus/borgerforening tog det første initiativ til at få denne, stærkt forsømte og ubeboede ejendom nedrevet. Vi ansøgte LAG om midler til at købe ejendommen med henblik på nedrivning og etablering af et grønt område til gavn for almenvældet. Dette kunne ikke lade sig gøre da LAG midler ikke måtte anvendes til dette formål. Da staten gjorde det muligt for kommunerne at købe nedrivningsmodne ejendomme, glædede det os meget at ejendommen Hovedgaden 37 var topprioriteret af kommunen med henblik på nedrivning.
Da ejeren, af uforståelige grunde, ikke ville sælge ejendommen, der i mellemtiden var blevet endnu mere forfalden, til kommunen, sendte Øster Alling forsamlingshus/borgerforening et brev til kommunens udvalg for miljø- og teknik 5. januar 2011, hvori man gentog ønsket om at ejendommen blev nedrevet.
Da man tilsyneladende ikke kunne blive enig med ejeren om købet, opfordrede man kommunen til at påbegynde en ekspropriation af ejendommen. Begrundelsen var et ønske om at afrunde den forskønnelse af de kirkelige omgivelser, der tidligere var udført af byens borgere. En sådan løsning ville i høj grad tjene almenvældet, der jo er forudsætningen for at man kan ekspropriere.
Imidlertid hørte vi aldrig fra kommunen om dette ønske og det kan nu konstateres at 3½ år er gået, hvor ejendommen i ekstrem grad er forfalden og er højest skæmmende for bymidten i Øster Alling.
Ikke fordi der ikke er udfoldet store – men forgæves - bestræbelser fra kommunens side på at få en aftale om nedrivning med ejeren. Vi føler os snart som manden ”der ventede på Godot” (fra et fransk skuespil) Godot der aldrig kom? Måske venter kommunen på at ejendommen skal brase sammen og skidtet kan køres bort, siden der ikke sker noget afgørende i sagen?

Publiceret 19 July 2014 12:00