Stig Laursen med et af de skilte, grundejerforeningen har fået lavet og har sat op for at forhindre ulovlige parkeringer.

Stig Laursen med et af de skilte, grundejerforeningen har fået lavet og har sat op for at forhindre ulovlige parkeringer.

Manglende skilte ærgrer grundejere i Fjellerup

Formand for grundejere ved Fjellerup Strand kritiserer kommunens skiltning

Af
Anette Bonde

Stig Laursen, formand for grundejerforeningen Birkely i Fjellerup Strand, er ved at være godt træt af hvad han mener er mangelfuld skiltning med p-forbud på Klitvej i Fjellerup. Det giver både farlige situationer og udløser massevis af p-bøder til trafikanter.
“Kommunen vil åbenbart hellere have udskrevet parkeringsbøder end have fokus på trafiksikkerhed på Klitvej.”

Klitvej er brandvej

Klitvej er den gennemgående vej langs stranden. Den er samtidig brandvej og skal derfor holdes fri for biler. Stig Laursen fortæller, at grundejerforeningen gennem de seneste fem år har forsøgt at få kommunen til at sætte flere parkering forbudt-skilte op ved vejen.
“Dem der er, står ikke, hvor der holder flest biler, nemlig omkring Vaffelbageriet og Dansommer. Ingen turister kan vel forestille sig, at man ikke må holde på vejen, når man henter nøgle ved Danbolig”, påpeger Stig Laursen.
Grundejerforeningen modtager konstant klager over kommunens skiltning. Når foreningen så har henvendt sig til kommunen, har svaret været, at der er skiltet korrekt i henhold til skilteforordningen.
Stig Laursen fortæller, at p-vagterne som regel kommer, når der er allermest trængsel, for eksempel ved det store kræmmermarked i juli og om lørdagen, når der er nøgleudlevering til sommerhusene.

Fotokopier af p-forbud

“Det er måske her hunden ligger begravet”, siger Stig Laursen med sigte på de penge, kommunen så kan inkassere.
Han har flere gange hørt beboerne i området sige, at de ikke tør lade børnene gå alene til stranden på grund af dårlige oversigtsforhold. Derfor har bestyrelsen i grundejerforeningen nu taget sagen i egen hånd og har lavet fotokopier af trafikskiltene og sat dem op ved udkørslen fra Klara Hansensvej. Forsøget blev testet i Pinsen, og det virkede, fortæller Stig Laursen. Han mener dog også, at bilisterne bør tænke sig bedre om. Ikke mindst dem, der parkerer på cykelstien langs Klitvej.
Stig Laursen undrer sig over, at kommunen ikke vil bekoste nogle få skilte til et par tusinde kroner stykket, når sikkerheden kan fremmes på den måde. I stedet har kommunen sat nogle papskilte op med påskriften “Overhold reglerne og gør ferien bedre for os alle. Kun parkering på de offentlige p-pladser. Her må du ikke holde, da det kan spærre for udrykningskøretøjer og busser.”

For få p-pladser

Ingeniør i Norddjurs Kommune Niels Christian Laustsen oplyser, at kommunen ifølge færdselsloven ikke hidtil har måttet sætte flere skilte op, fordi der er tale om en parkeringszone. Nu er loven netop blevet revideret, og det åbner muligvis op for flere skilte. Norddjurs kommune og dens parkeringsadministrator P-Nord sætter sig snarligst sammen og undersøger, om det er muligt.
Niels Christian Laustsen tilføjer, at parkeringsbøderne i Fjellerup ikke er den store guldgrube. I 2013 havde Norddjurs Kommune en indtægt på 66.000 kroner på parkeringsafgifter, heraf er ca. 25 procent uddelt i Fjellerup. Han understreger, at kommunens primære mål med af uddele parkeringsafgifter i Fjellerup er at holde redningsvejene til stranden farbare.
“Det grundlæggende problem i Fjellerup er, at der er for mange mennesker om for få p-pladser. Mange badegæster vil derudover holde så tæt på stranden som muligt, derfor har man valgt at sætte kampagneskiltene op, så de p-pladser, der er, også bliver brugt. Kommunen har ikke jord og dermed mulighed for at etablere p-pladser tættere på stranden end 100-200 meter, men der er en dialog i gang med borgerforeningen om at få etableret flere p-pladser.”

Publiceret 16 July 2014 12:00