Sommeraktiviteterne er en del af projekt Herregårdens Spisekammer, der støttes af Nordea Fonden.

Sommeraktiviteterne er en del af projekt Herregårdens Spisekammer, der støttes af Nordea Fonden.

Rygeost og røgede sild på herregårdsmuseet

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet inviterer til at lave arbejdermad

Af
Anette Bonde

I sommerferien har Gammel Estrup – Herregårdsmuseet tændt op i røgeovnen og inviterer alle børn til at være med til at lave rygeost og ryge sild, som landarbejderne ved herregården gjorde for omkring 100 år siden.
Den står på rygeost fra tirsdag til fredag i uge 29 og 30, mens der ryges sild tirsdag til fredag i uge 31 og 32.

Typisk arbejdermad

Rygeost og silderøgning er typisk arbejdermad, og denne aktivitet er således en naturlig del af museets særlige fokus i disse år på de såkaldte glemte arbejdere, der var tilknyttet herregårdene før i tiden.
”De fleste tænker jo nok på herremænd, grever og baroner, når man nævner ordet 'herregård', men herregårdene var jo også bolig og arbejdsplads for en masse tjenestefolk, land- og skovarbejdere, så det er mindst lige så vigtigt at få fortalt deres historie”, siger museumsformidler Nick Schaadt.

Klassiske danske spiser

Ligesom rygeosten er sild også en klassisk dansk spise. Fisken fandtes i rige mængder i de danske farvande, og man har siden tidernes morgen tilberedt sild ved rygning over åben ild og senere i deciderede røgeovne, som den der findes på Gammel Estrup.

Publiceret 08 July 2014 13:00