Skod Å er en del af de 139 kilometer vandløb på Djursland.

Skod Å er en del af de 139 kilometer vandløb på Djursland.

139 kilometer vandløb på Djursland bliver renere

Udsigt til bedre miljøtilstand i vandløbene på Djursland

Af
Anette Bonde

Udlægning af grus og sten på udvalgte strækninger i vandløbene er noget af der, der vurderes at give mest miljø for pengene. Genslyngning af vandløb og etablering af sandfang bliver også en del af indsatsen for at forbedre den biologiske tilstand af 139 kilometer vandløb på Djursland.
Indsatsen vil resultere i, at der kommer flere fisk i vandløbene. Specielt ørredernes gydemuligheder forbedres væsentligt. På længere sigt vil det også betyde, at der bliver flere ørreder langs Djurslands kyster, idet der vil opstå bedre levemuligheder for insekter og krebsdyr i vandløbene og fiskene får noget at leve af. Dette vil sikkert vække glæde hos både lokale fiskere og tilrejsende lystfiskere og turister.

Lokale vandråd

Til at rådgive kommunerne om vandløbsindsatsen på Djursland er der i foråret 2014 nedsat et vandråd. Vandrådets medlemmer repræsenterer landsdækkende- og lokale organisationer og foreninger, der både er interesseret i at benytte og beskytte vandkvaliteten. På medlemslisten finder man således repræsentanter for landbrug, lystfiskere, spildevand, naturfredning, kloak, ornitologer med mere. Norddjurs Kommune er sekretariatskommune for vandrådet på Djursland og derfor har Miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang deltaget i alle rådets møder.

God dialog

Vandrådet har afholdt seks møder om vandløbsindsatsen og der har været god snak mellem de enkelte interesseorganisationer, foreninger og kommunerne. Rådets bemærkninger og anbefalinger bidrager dermed væsentligt til at kvalificere kommunernes videre udarbejdelse af forslag til vandløbsindsatsen på Djursland, konstaterer jens Meilvang.
Som afslutning på arbejdet er det et enigt vandråd, der står bag en anbefaling af kommunernes forslag til indsatsprogram i vandløbene.
Vandrådet har på baggrund af den gode proces besluttet at fortsætte arbejdet i rådet, så andre væsentlige problemstillinger for vandforvaltningen på Djursland kan blive drøftet i fremtiden.

Publiceret 06 July 2014 09:00