Debat Norddjurs:

Mennesker under pres

Mads Nikolajsen, SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse

Mennesker under pres, forvaltning under pres.
Alt for mange mennesker er i klemme i dagpengesystemet. Kommer på kanten af arbejdsmarkedet – eller udover kanten. For mange har knap nok til dagen og vejen og til at fastholde bolig og livsvilkår. Noget kan vi gøre kommunalpolitisk for at afhjælpe og at forebygge, og noget kan vi ikke.
Her er en SF-status efter det første halve år i en ny kommunalbestyrelse: SF har i foråret støttet en opnormering af jobcentret, og arbejder for øget indsats for revalidering. SF kæmper i budgetprocessen for at udvide jobskabelsen til socio-økonomiske virksomheder og kommunale job-projekter, parallelt med jobskabelse hos private. SF ser især ekstra jobmuligheder på de grønne områder: økologisk jordbrug, naturpleje, serviceområder, genanvendelse.
SF efterlyser bedre styring. Vores personale knokler – og knokler under hårdt pres - og samtidig har Norddjurs millioner i uforbrugte midler på området. Jeg følger udvalgte sager tæt, men ikke som bisidder. Brug af bisidder er en god mulighed for mange mennesker. Men at være bisidder er en dobbeltrolle for en kommunalpolitiker.
Det er hverken fair overfor borger eller sagsbehandler.
Ved forårets styrkelse af jobcentret stillede SF spørgsmålstegn ved, om den var tilstrækkelig. I juni er der kommet yderligere ny lovgivning på området. Også i Norddjurs Kommune må vi bruge sommeren og budgetprocessen til at sikre: At vi har de nødvendige ressourcer til indsatsen for folk på kanten af arbejdsmarkedet og at vi bruger dem rigtigt.

Publiceret 01 July 2014 07:00