Den røde stiplede linje markerer den kommende omfartsvej ved Grenaa.

Den røde stiplede linje markerer den kommende omfartsvej ved Grenaa.

40 lodsejere til jordfordelingsmøde om omfartsvejen

Orientering og nedsættelse af et lodsejerudvalg

Af
Anette Bonde

Godt 40 lodsejere mødte op i Hammelev forsamlingshus 25. juni for at høre Landinspektør Henning Elmstrøm fortælle om den kommende jordfordeling ved omfartsvejen ved Grenaa. Hensigten er at inddrage lodsejerne og søge at skabe tilfredsstillende løsninger for de,. Der bliver berørt af den kommende omfartsvej.
Med udgangspunkt i omfartsvejen ved Assentoft gennemgik landinspektør Henning Elmstrøm de forskellige faser i arbejdet og fortalte blandt andet, at der snart annonceres i henhold til landbrugsloven, om der er lodsejere, der vil gøre fortrinsstilling gældende.
Han anbefalede, at lodsejerne inddrager egne rådgivere i deres overvejelser. Desuden vil Djurslands Landboforening være tæt inddraget i processen.
På væggene kunne deltagerne se planer fra Assentoft-sagen og dels et stort farvelagt kort over Grenaa området med hver enkelt ejendom angivet med farver.
Der var ivrig spørgelyst fra forsamlingen, som på baggrund af orienteringen udpegede et lodsejerudvalg, der skal bistå Landinspektør Henning Elmstrøm. Sten Bilde, Mogens Hjorth Jensen, Erling Kildal og Henning Sørensen kom med i udvalget.

Publiceret 01 July 2014 08:00