Debat:

Norddjurs skal overholde klimakommuneaftalen

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, Allingåbro

Til Jan Petersen

Trist, at du ikke ikke kan dokumentere dine påstande.

Men nu til dine spørgsmål, hvor du efterlyser et indlæg fra min side, hvor jeg fortæller, hvordan jeg forestiller mig, at “vi skal forsynes energimæssigt i fremtiden og hvorledes vi i Norddjurs kan tage medansvar for at Danmark opbygger en tilstrækkelig stærk energisektor med stigende andele af vedvarende energi.”

Det er faktisk nogle dejlige spørgsmål at få, og tænk hvis det kunne lade sig gøre, at Norddjurs Kommune tog borgere med i en arbejdsgruppe, således at vi i fællesskab kan finde løsninger...

Der er mange muligheder, men der er ikke mange penge i mine forslag til hverken vindmølleopstiller eller investorer.
Der skal til gengæld nok være penge og arbejdspladser til lokale håndværkere i mine ideer (som jeg for god ordens skyld må gøre opmærksom på, er hurtigt nedskrevet, og som derfor ikke er udtømmende).

I marts 2012 indgik Norddjurs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening en klimakommuneaftale.
Det skete på rådhuset i Grenaa, hvor du, Jan Petersen, underskrev DN's klimakommuneaftale om at nedbringe Norddjurs Kommunes C02-udslip.
Norddjurs Kommune ville gennem klimakommuneaftalen udarbejde en klimahandlingsplan i løbet af 2012, der “ville indeholde forslag til energi-renovering af kommunale bygninger, opstilling af solcelleanlæg, udskiftning af gadebelysningen og meget andet.”
Jeg har rettet henvendelse til Norddjurs Kommune, for at høre, hvor langt man er kommet med etablering af solcelleanlæg, og den 30. april i år fik jeg svar tilbage fra Energirådgiveren i Norddjurs Kommune.
Der stod:

Til Henriette Vendelbo
Med baggrund i den gældende lovgivning har Norddjurs Kommune kun ansøgt om og fået godkendt et anlæg, som fysisk er monteret, men ikke tilsluttet. Anlægget ligger på taget af Fjellerup Børnehave, hvor der er etableret jordvarme til opvarmning af bygningen.

I løbet af de mere end to år, der er gået, siden Norddjurs Kommune blev en Klimakommune, er der ikke tilsluttet et eneste solcelleanlæg på de kommunale bygninger.
- Så her forestiller jeg mig bl.a., at Norddjurs Kommune skal forsynes energimæssigt i fremtiden, samtidig med at vi tager medansvar for, at Danmark opbygger andelen af vedvarende energi.

I maj 2012 tog Norddjurs Kommune endnu et stort klima-skridt med underskrivelsen af Borgmesterpagten.
Med underskrivelsen af Borgmesterpagten forpligtede Norddjurs Kommune sig til følgende:· At gå videre end de af EU fastsatte 2020 mål og reducere CO2 emissionen i kommunen med mindst 20 %.
· At der senest et år efter underskriften foreligger en handlingsplan for bæredygtig energi, herunder en opgørelse over nuværende udledning, reduktionsmål samt en handlingsplan for, hvordan målene opnås.
· Hvert andet år, at udarbejde en rapport om status i forhold til de opstillede mål.
· At arrangerer energidage i samarbejde med EU-Kommissionen. Hvert forår afholder EU
Sustainable Energy Days, og i tilknytning hertil forudsættes kommunen at arrangere lokale
energiaktiviteter. Aktiviteterne skal informere borgerne om muligheder for energieffektiviseringer
og anvendelse af bæredygtig energi.
· Løbende, at informerer lokale medier om forløbet af handlingsplanen.

Målene i borgmesteraftalen skal sættes for kommunen som geografisk område. De kan altså ikke
kun sættes for kommunen som virksomhed.

Jeg kan oplyse, at Norddjurs Kommune ikke forelagde handlingsplanen for bæredygtig energi inden for et år.
Da jeg fire måneder efter, at handlingsplanen skulle have været færdig, kontakter dig af flere omgange, Jan Petersen, så bliver der i dagene derefter sendt en forespørgsel afsted til Den europæiske borgmesterpagt (The Covenant of Mayors), hvor Norddjurs Kommune beder om udsættelse.
Norddjurs Kommune får udsættelse til den 12. december 2013.
Forslag til handlingsplanen er dog først til politisk behandling (efter folængelsens udløb) den 17. december.

Med underskrivelsen af Borgmesterpagten forpligtede Norddjurs Kommune sig til at arrangere energidage, og
- i tilknytning hertil forudsættes kommunen at arrangere lokale energiaktiviteter
- Aktiviteterne skal informere borgerne om muligheder for energieffektiviseringer og anvendelse af bæredygtig energi.

Jeg har forespurgt i Norddjurs Kommune, hvornår kommunen har haft arrangeret energidage.
Norddjurs Kommune har ikke arrangeret nogen energidage her to år efter Borgmesterpagtens underskrivelse.
Norddjurs Kommune"s klimakoordinator har oplyst mig om følgende:

Hej Henriette
Norddjurs Kommune har ikke afholdt arrangementer kaldet ”energidage”. Kommunen har dog deltaget i arrangementer med energifagligt indhold.

Og så kan jeg oplyse, at jeg også har forespurgt i Norddjurs Kommune om, i hvilke lokale medier Norddjurs Kommune løbende har informeret om forløbet af handlingsplanen for bæredygtig energi.
Svaret var:

Hej Henriette
Norddjurs Kommune har indtil nu kun informeret om handleplanen i forbindelse med dens godkendelse og offentliggørelse i december 2013.

Jan Petersen. Mine forslag er, at Norddjurs Kommune begynder at informere borgerne oftere og tydeligere om, hvad der sker på energiområdet.
Det kan ske ved, at Norddjurs Kommune går i “rigtig” dialog med borgerne.

Norddjurs Kommune skal afholde de energidage, som de har forpligtet sig til.
Her kan borgerne blive inspireret til energirenovering af deres ejendomme.
Energirenoveringerne vil nedbringe udledningen af CO2, og der vil komme håndværkere i arbejde, mens renoveringerne står på.

Opstilling af vindmøller?

Fokus har 100 % været på opstilling af de allerstørste vindmøller.
Men der er andre muligheder.
Muligheder, der samtidig tilgodeser alle borgere i Norddjurs Kommune - og ikke kun nogle få investorer.

Lars Møller foreslog i 2011, at vindmølleplanen skal revideres efter 4 år. Det er meget snart.
Norddjurs Kommune kan evt. ændre på højden af de vindmøller, som man ønsker at opstille.
Vindmøller på 69 meter er stadig høje og dominerende i landskabet, men de er ikke generende for naboerne på samme måde som vindmøller på 149 meter.
Vil Norddjurs Kommune opstille flere vindmøller på land (end dem vi allerede har), så kan det evt. være vindmøller på 69 meter totalhøjde.
Disse vindmøller vil også forsyne os “energimæssigt i fremtiden”, og på den måde kan vi i Norddjurs “tage medansvar for at Danmark opbygger en tilstrækkelig stærk energisektor med stigende andele af vedvarende energi.”

Publiceret 26 June 2014 23:00