Realiseringen af cykelsti ved Børneby Mølle glæder formand for bestyrelsen Frederik Nocolajsen, der fortæller, at den har været ønsket lige så længe Mølleskolen har eksisteret. Arkivfoto.

Realiseringen af cykelsti ved Børneby Mølle glæder formand for bestyrelsen Frederik Nocolajsen, der fortæller, at den har været ønsket lige så længe Mølleskolen har eksisteret. Arkivfoto.

Penge til cyklisterne og trafikanterne på motortrafikvej

Ny trafikaftale på Christiansborg giver penge til cykelstier og udbygning af motortrafikvejen

Af
Anette Bonde

Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten har indgået en trafikaftale for vejprojekter og trafik over hele landet. På Djursland er det specielt trafikanterne på motortrafikvejen og cyklisterne, der får glæde af aftalen.
Fremkommelighed for vindmølletransporter fra produktionssteder til udskibningshavnene, heriblandt Grenaa, er også en del af aftalen. Endelig er en omfartsvej ved Auning måske i sigte, idet der afsættes 3 mio. kroner til en forundersøgelse.

Mulighed for overhaling

Motortrafikvejen vil blive lavet om til en 2+1 vej på en strækning af 3,4 kilometer mellem fra Løgten ved motorvejens slutning og frem mod Rønde. En 2+1 vej er en vejtype, som skiftevis har en eller to kørebaner i en given retning, så hasarderede overhalinger undgås.
Samtidig vil tilslutningsanlægget mellem motortrafikvejen og motorvejen ved Løgten blive forbedret, så folk fra Rønde bedre kan svinge til venstre og komme ind på motorvejen. Hans-Carl Nielsen, projektleder i Vejdirektoratet, fortæller, at dette formentlig vil ske i form af signalregulering og ekstra svingbaner.
Lidt forsigtigt siger han, at arbejdet med motortrafikvejen formentlig starter i 2015 og vil være færdigt i 2017.

Krydssikring og cykelsti

Cyklisterne kan glæde sig til tre nye cykelstier og en sikring af et kryds. I Norddjurs bliver sikkerheden for cyklisterne og andre bløde trafikanter øget med en krydsningshelle, hvor stien krydser Lergravsvej i Grenaa. En længe ønsket cykelsti mellem Ålsrode og Børneby Mølle er også i sigte.
Frederik Nicolajsen, formand for børnebybestyrelsen, fortæller, at cykelstien har været ønsket næsten lige så længe, som der har været Mølleskole.
“Der er en del trafik og både lastbiler og varebiler. Jeg er meget glad på børnenes vegne. Der er forældre, der i dag kører børnene i skole. Fremover vil de kunne cykle.”
Syddjurs Kommune får 2 mio. kroner til tre kilometer cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle. Når stien er færdig, kan man køre på cykelsti hele vejen mellem Ebeltoft, Rønde, Hornslet og Aarhus. Syddjurs får også en 3,3 kilometer lang cykelsti mellem Rosmus skole og Balle. Endvidere etableres en krydsningshelle på Lundbakkevej samt tunnel under Nyballevej.

Tilfredse politikere

Folketingsmedlem Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti og valgt i Djurskredsen, glæder sig på Østyllands vegne især over udbygningen af Djurslandsmotorvejen.
“Den vil blandt andet give bedre vejforbindelser og dermed bedre konkurrencevilkår til Tirstrup Lufthavn og Grenaa Havn.”
Hans folketingskollega Anne-Mette Winther Christiansen (V) har også armene i vejret.
“Det afholder os ikke fra at drømme om en motorvej - og vi har stadig snuden i sporet - men jeg er glad for at det styrker de infrastrukturelle muligheder på Djursland.

Ifølge færdselsafdelingen i Østjyllands Politi blev der i 2013 anmeldt to ulykker på motortrafikvejen og der er indtil nu anmeldt tre i 2014.

Publiceret 26 June 2014 18:00