Flere drætstilbud til handicappede i Norddjurs

Voksen- og Plejeudvalget tilgodeser idrætsaktiviteter for handicappede

Af
Anette Bonde

Auning Idræts-og Kulturcenter, Gigtforeningen, Åstrup Idrætsforening, Østdjurs 91 og FC Grenaa er blevet tilgodeset af Voksen- og Plejeudvalget med økonomisk støtte til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kroner årligt til dette formål. Efter at have fordelt midlerne i 2013 var der imidlertid 95.600 kroner til overs, idet én af ansøgerne ikke havde haft mulighed for at anvende pengene, og en anden ansøger havde kun anvendt en del af det tildelte beløb. Det resterende beløb blev derfor overført til puljen for 2014.

Mange slags idræt

Fem foreninger fik ja til deres ansøgninger.
Auning Idræts- og Kulturcenter vil tilbyde multiidræt for alle med psykiske og fysiske handicap, og har således fået tildelt 141.663 kroner. Gigtforeningen har fået tildelt 6.000 kroner til instruktørkursus for tre frivillige til varmtvandstræning. Åstrup Idrætsforening har fået 50.450 Kroner til ”Fysisk aktiv for sjov”. Østdjurs 91 Fodbold for udviklingshæmmede har fået 22.502 kroner til indkøb af diverse udstyr og 14.985 kroner til indkøb af trampoliner med håndtag til træning. FC Grenaa har fået 60.000 kroner til et weekendarrangement med Rulleskøjteprojektet ”Bowls”.

Afslag til Tangkærs Venner

Frivilliggruppen Tangkærs Venner fik afslag på sin ansøgning om idrætsaktiviteter for beboere på Tangkærcentret. Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget, forklarer, at afslaget alene skyldes, at gruppen ikke er en forening.
“Det er et godt projekt, men da vi har meldt ud, at det er foreninger, der kan ansøge, må vi holde os til det.”
Efter gennemførelsen af aktiviteterne skal foreningerne afrapportere om udgifterne til Voksen- og plejeudvalget. Grej indkøbt for en del af de ansøgte midler skal tilfalde Norddjurs Kommune, hvis det på et tidspunkt ikke længere anvendes af den forening, som er tildelt støtten.

Publiceret 26 June 2014 12:00