Torben Jensen (foto), Olaf Krogh Madsen, Jens Meilvang og John Saabye Jensen er alle inhabile og var ikke med til at behandle punktet om vindmøllerne ved Hevring ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

Torben Jensen (foto), Olaf Krogh Madsen, Jens Meilvang og John Saabye Jensen er alle inhabile og var ikke med til at behandle punktet om vindmøllerne ved Hevring ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

Ny runde med vindmøller i Hevring Ådal

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er inhabile vedrørende vindmøller ved Hevring

Af
Anette Bonde

I elvte time har man i Norddjurs Kommune opdaget, at de to kommunalbestyrelsesmedlemmer Torben Jensen og Olaf Krogh Madsen er inhabile i forhold til beslutningen om opsætning af seks 149 meter høje vindmøller i Hevring Ådal.
Årsagen er, at de begge har anparter i et privat vindmølleprojekt i Ørsted Enge og således er part i den del af vindmølleprocessen, der handler om nedtagning af eksisterende møller.
Som sagen er skredet frem har det ikke hidtil været betragtet som et problem hos hverken dem selv, administrationen eller kommunalbestyrelsen, men en advokat har vurderet det anderledes.
Ved kommunalbestyrelsens møde 17. juni blev det derfor besluttet at erklære beslutningen om at opføre de seks kæmpevindmøller for ugyldig og starte sagsbehandlingen forfra. Den genoptages i Kultur- og Udviklingsudvalgets møde 25. august.
Fem af de 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte imod en genoptagelse. Det var Benny Hammer (K), Inger Andersen og hendes partifælle Steen Jensen (DF), Harald Grønlund (LA) og Birgitte Poulsen (Ø).
Torben Jensen, Olaf Krogh Madsen var ikke af ovennævnte grund ikke tilstede under punktet. Også Jens Meilvang (LA) og John Saaby Jensen (S) var sat uden for døren, idet de begge har nære familiemedlemmer med økonomiske interesser i vindmølleprojekterne.

Publiceret 23 June 2014 13:30