Debat:

Vindmøller - vil du venligst dokumentere Jan Petersen

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro:

"Til Borgmester Jan Petersen (A)
I maj måned inviterede jeg dig personligt til at deltage i vores borgerarrangerede møde på Ørsted Kro. Emnet var:
Fremtidens Ørsted – kæmpevindmøllernes midtpunkt
Du takkede tilbage, men kunne ikke deltage, da du skulle deltage i og aflægge beretning til den socialdemokratiske fællesledelse.
Din mail fortsatte således:

”I forhold til emnet for mødet vil jeg afsløre, at jeg på det socialdemokratiske møde samme aften vil nævne, at der skal stilles høje vindmøller op i Norddjurs Kommune, fordi vi skal tage ansvar for at Danmark er det førende land indenfor vindmølle energi, hvilket forudsætter vi kan stille op på land. Desuden at der er store beskæftigelsesmæssige fordele for Norddjurs Kommunes borgere og virksomheder, at vi stiller vindmøller op og i den for forbindelse selvfølgelig overholder de statslige regler, som de fremgår af vindmøllecirkulæret m.m.”
Jeg formoder, Jan Petersen, at du kan dokumentere, at der vil være ”store beskæftigelsesmæssige fordele for Norddjurs Kommunes borgere og virksomheder” ved opstilling af ”høje vindmøller”?
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Med venlig hilsen Henriette Vendelbo."

Publiceret 19 June 2014 17:30